WINLEX


Nová verze WINLEX 2018 k 1.5.2018

11. Květen 2018 - 8:05 — admin

WINLEX byl aktualizován k 1.5.2018. Aktualizace programu WINLEX obsahuje k 1. dubnu 2018 přes 220 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 11 100 předpisů různé právní síly.Nová verze WINLEX 2017 k 1.9.2016

5. Září 2016 - 10:07 — admin

WINLEX byl aktualizován k 1.9.2016. V porovnání s předchozí aktualizací programu obsahuje více než 650 nových a novelizovaných právních předpisů. Nová verze WINLEX 2016 k 1.6.2016

2. Červen 2016 - 9:56 — admin

WINLEX byl aktualizován k 1.6.2016. V porovnání s předchozí aktualizací programu obsahuje více než 120 nových a novelizovaných právních předpisů. Nová verze WINLEX 2016 k 1.9.2015

4. Září 2015 - 8:26 — admin

WINLEX byl aktualizován k 1.9.2015. V porovnání s předchozí aktualizací programu obsahuje více než 700 nových a novelizovaných právních předpisů. Nová verze WINLEX 2015 k 1.12.2014

5. Prosinec 2014 - 15:42 — admin

WINLEX byl aktualizován k 1.12.2014. Nová verze obsahuje k 1. prosinci 2014 přes 270 nových a novelizovaných předpisů a celkem více než 8 300 předpisů různé právní síly. Nová verze WINLEX 2014 k 1.6.2014

9. Červen 2014 - 10:03 — admin

WINLEX byl aktualizován k 1.6.2014, nově do něj bylo zařazeno přes 190 nových a novelizovaných předpisů.  WINLEX obsahuje více než 7900 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva, a více než 250 novelizovaných nebo nově zařazených norem různé právní síly. Nyní máte úplná znění více než 130 norem v aktuálním stavu k 1. lednu 2014.Nová verze WINLEX 2014 k 1.1.2014

3. Leden 2014 - 18:04 — admin

Právní systém WINLEX byl aktualizován k 1.1.2014.  WINLEX obsahuje více než 7 500 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva, a více než 250 novelizovaných nebo nově zařazených norem různé právní síly. Nyní máte úplná znění více než 130 norem v aktuálním stavu k 1. lednu 2014.Nová verze WINLEX 2013 k 1.3.2013

8. Březen 2013 - 17:06 — admin

Právní systém WINLEX byl aktualizován k 1.3.2013. WINLEX nyní obsahuje plná znění více než 6000 právních předpisů z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva. V produktu je nově obsaženo více než 100 novelizovaných nebo nově zařazených norem.Nová verze WINLEX 2013 k 1.1.2013

7. Leden 2013 - 17:46 — admin

Právní systém WINLEX byl aktualizován k 1.1.2013. Mezi nejdůležitější normy zařazené do této aktualizace patří zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů a novela zákona o dani z přidané hodnoty s více než dvoustovkou změn, a to například v pravidlech fakturace, daňových dokladech, místě plnění při dodání služeb nebo definici a registraci plátce.Nová verze WINLEX 2013 k 1.9.2012

6. Září 2012 - 15:05 — admin

Právní systém WINLEX byl aktualizován k 1.9.2012. WINLEX nyní2 obsahuje plná znění více než 5 600 právních předpisů z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva. Oproti stavu k 1. 4. je v produktu obsaženo více než 450 novelizovaných nebo nově zařazených norem.

 


Syndikovat obsah