Stereo Ježek - tradiční účetní program pro podvojné účetnictví

13. Únor 2009 - 12:30 — admin

STEREO JežekSTEREO od firmy Ježek software s.r.o. je program pro vedení kompletní agendy malých a středních firem účtujících v soustavě podvojného účetnictví. Je určen hlavně pro podnikatelské subjekty, ale mohou jej používat i rozpočtové a příspěvkové organizace, politické strany apod.

Umožňuje vést účetní agendu včetně evidence DPH, evidenci majetku, zboží a materiálu na skladech, mzdovou agendu i vyřizovat korespondenci.

Vyniká značným komfortem a jednoduchostí ovládání, obsahuje nástroje pro snadné přizpůsobení vstupů a výstupů požadavkům uživatele.

Pracuje pod operačním systémem MS-DOS a umožňuje sdílení dat na všech běžných typech sítí LAN. Bez problémů jej lze spouštět pod Windows 95/98 a 2000/XP/Vista 32bit. 

Účetní program Stereo Ježek pro daňovou evidenci i podvojné účetnictví můžete výhodně zakoupit v našem obchodě BlahaSoft. Získáte navíc spoustu dalších výhod:

 1. Spousta dárků zdarma
 2. Poštovné zdarma
 3. Tištěná uživatelská příručka zdarma
 4. Instalační média zdarma
 5. 20% odměnu za zprostředkování nové licence
 6. Telefonický hotline zdarma
 7. Aktualizace až do konce roku zdarma
 8. Internetová podpora zdarma
 9. Informační zpravodaj zdarma

Podívejte se na detailní ceník.

Přednosti účetního programu Ježek STEREO

Ježek STEREO logo - nápis STEREO

1. Inteligentní a úsporné zadávání dat.

Pořizování dat je nejnáročnější administrativní prací, proto je v účetním programu STEREO tato činnost maximálně usnadněna pomocí mnoha nástrojů a kontrol. Spousta rutinních operací je automatizována.

2. Praktické a účelné ovládání.

Ovládání programu je přizpůsobeno praktickým potřebám účetních. Programové nástroje a navigace jsou rozmístěny účelně a promyšleně. Instalaci programu zvládnete vlastními silami, aniž byste byli počítačovými odborníky. Při práci s programem nepotřebujete myš ani spoustu otevřených oken. Stačí jen dvě ruce a můžete se soustředit na to hlavní - na účetnictví.

3. Zdarma podpora od výrobce.

Výrobce programu poskytuje telefonické i písemné konzultace (hotline) zdarma, takže při vedení Vašeho účetnictví budete mít bezpečné zázemí. Zdarma jsou také aktualizace programu během roku, internetová konference a tištěný zpravodaj. Jistotu kvalitního zázemí dodává i více než desetileté úspěšné působení výrobce na trhu účetních programů pro podvojné účetnictví.

Účetnictví

 • účetní deník
 • možnost účtování na SUAU
 • předdefinované účetní souvztažnosti, úplná sbírka souvztažností
 • členění na střediska, výkony, zakázky; podle dodavatelů a odběratelů
 • stavy a obraty účtů
 • banka, bankovní výpisy, devizové účty
 • vystavování převodních příkazů
 • automatizovaný platební styk s bankou - modem, diskety
 • pokladna, pokladní doklady a knihy, valutová pokladna
 • účtování zálohových a částečných plateb
 • rychlé účtování interních dokladů
 • možnost vícenásobného předpisu
 • zásobník dokladů pro opakované účtování
 • automatické účtování přijatých a vydaných faktur
 • pohledávky a závazky, knihy faktur, upomínky, penalizace, cizí měny
 • automatické účtování DPH
 • evidence DPH, daňové přiznání, záznamní povinnost, účtování DPH na střediska, výkony a zakázky
 • saldokonto
 • výstupy - hlavní kniha, kniha analytické evidence, rozvaha, výsledovky (i do tiskopisu), cash-flow, vlastní výkazy, ukládání uzávěrkových sestav, posílání sestav e-mailem...

Mzdy

 • malá i velká organizace
 • personální agenda
 • časové a měsíční mzdy
 • úkolové mzdy, pracovní výkazy
 • příplatky a srážky
 • evidence nepřítomnosti, nemocenské dávky
 • evidence docházky s hromadným naplňováním
 • výpočet zdravotního a sociálního pojištění, průměrů náhrad, daně ze mzdy
 • životní a důchodové pojištění
 • statistika
 • sestavy - výčetky platidel, výplatní pásky
 • veškeré tiskopisy (pracovní smlouva, zápočtový list, přihláška a odhláška ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění)
 • zálohy, dobírky, výplata na účet
 • výkazy zdravotního a sociálního pojištění, mzdové listy
 • převodní příkazy
 • automatické zaúčtování do účetního deníku i závazků a pohledávek
 • kalkulačka mzdových nákladů

Sklady

 • evidence zásob, materiálu, polotovarů a výrobků
 • dělení podle skladů
 • účtování zásob metodou A i B
 • ocenění průměrnými nebo pevnými cenami
 • neomezené množství prodejních cen
 • dealerské slevy, procentní slevy, slevy za odběr
 • ceny bez DPH i s daní
 • pohyby zboží, materiálu, výrobků
 • meziskladové a mezipoložkové převody
 • práce s obaly (i na pokladně)
 • evidence výrobních čísel
 • dodací listy, proforma faktury, dobropisy
 • fakturace ze skladu, vazba na pohledávky
 • faktury v cizích měnách, možnost tisku cizojazyčných faktur
 • sestavy, ceníky, stavy skladů, pohyby, podnormativní zásoby
 • příjemky, výdejky, převodky, příjmové doklady
 • automatické účtování nákupu a prodeje
 • prodej za hotové
 • počítačová pokladna, vazba na pokladní systémy
 • objednávky dodavatelům, automatické objednávání podle stavu na skladě
 • objednávky od odběratelů, vyřizování, rezervace
 • výroba, montážní listy, kalkulace
 • přecenění
 • inventury
 • plná podpora čárového kódu
 • elektronické objednávky
 • napojení externích programů ve skladu
 • datová uzávěrka v libovolném okamžiku

Majetek

 • evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
 • majetek na leasing s kompletním aparátem splátek
 • přehledové sestavy
 • daňové odpisy
 • variabilní systém účetních odpisů
 • číselník SKP
 • evidence drobného majetku
 • provázanost s účetnictvím

Kancelář

 • adresář firem, dodavatelů, odběratelů
 • telefonní seznam z adres
 • seznamy - obce, UTO, PSČ, banky
 • dopisy, korespondence
 • hromadné dopisy
 • tisk adres, poštovní formuláře, balíky, dobírky, podací lístky a knihy
 • evidence došlé a odeslané pošty
 • fakturace, dobropisy, zálohové faktury, vlastní tiskopisy, vazba na účetnictví
 • archivy vystavených dokladů
 • evidence objednávek, vystavování objednávek
 • kniha jízd, ceny paliv, sazby náhrad
 • vyúčtování pracovní cesty
 • převodní příkazy

Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení