AKtualizace FORM studio 2009

30. Březen 2009 - 21:52 — admin

Byla uvolněna aktualizace programu FORM studio 2009, která obsahuje nové formuláře skupiny Úřad práce, formulář Přiznání k DPFO - samostatný list ke 4. oddílu přílohy č. 3 a změny dalších formulářů.

Nové formuláře:
- Daňové formuláře
 - DPFO
   - Přiznání k DPFO - samostatný list ke 4. oddílu přílohy č. 3
- Úřad práce
 - Zaměstnavatelé
   - Přehled o činnosti agentury práce za rok 2008 v souladu s § 59 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
   - Žádost o příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny
   - Žádost o příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti
   - Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa
   - Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa osoby samostatné výdělečně činné
   - Žádost o příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program
   - Žádost o příspěvek na dopravu zaměstnanců
   - Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
   - Žádost o překlenovací příspěvek
   - Žádost o příspěvek na zapracování
   - Žádost o příspěvek na společensky účelná pracovní místa zřizovaná pro uchazeče o zaměstnání
   - Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo zřízené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti
   - Žádost o příspěvek na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání
   - Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
   - Žádost o vymezení chráněné pracovní dílny

Změny:
- Daňové formuláře
 - DPH
   - Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 15
 - DPFO
   - Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) vz. 15
 - DPPO
   - Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) vz. 18
 - OSSZ
   - Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2008
- Poštovní
 - Daňová složenka
- Správa sociálního zabezpečení
 - Důchodové pojištění
   - ELDP - Evidenční list důchodového pojištění (od 1.1.2009)
 - Nemocenské pojištění
   - Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
   - Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)
- Závislá činnost
 - Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní daně vz. 11


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení