Aktualizace TAX 2009

24. Březen 2009 - 8:57 — admin

Byla vydána aktualizaca programu TAX 2009 ke stažení z internetových stránek. Aktualizace je určena pro uživatele programu TAX 2009, rel. 5500, resp. 5501, 5502 nebo 5503, je k dispozici na adrese www.stormware.cz/ke-stazeni/aktualizace.aspx a přináší mj. tyto změny a doplnění:

Registrace

  • Nová agenda Registrace umožňuje vyplnit údaje pro Jednotný registrační formulář nahrazující různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Další informace o Jednotném registračním formuláři najdete zde.

DPH

  • Bylo upraveno elektronické podání přiznání k DPH prostřednictvím aplikace EPO. Pokud na první straně průvodce pro elektronické podání DPH zvolíte Podat elektronicky pomocí EPO, budete na následujících stranách vyzváni k podepsání dat certifikátem. Poté bude přiznání odesláno, a pokud budou zjištěny nepropustné chyby, budete o nich informováni. Po jejich opravě proveďte odeslání znovu. Pokud bude přiznání v pořádku, budete informováni o jeho odeslání. Zároveň se v agendě Soubor/Elektronická podání automaticky vytvoří záznam o tomto odeslání. Pomocí povelu Záznam/Načíst stav z centra zde také můžete kdykoli zjistit stav podání.
  • Do tiskopisu přiznání DPH již vstupuje Datum tisku, a to z dialogového okna Tisk.

Daň z příjmů fyzických osob

  • Do přiznání fyzických osob už je možné vyplnit údaje o zástupci i v případě, že se nejedná o daňového poradce.
  • V sekci Zdravotní/Pojistné a zálohy je nyní možné editovat ř. 2 Výdaje.
  • Do tiskopisu pro OSSZ už lze pro spolupracující osobu vyplnit titul a stát.

Ostatní

  • Pro fyzické osoby je nově možné vystavit Přiznání k dani darovací při osvobození majetku podle § 20 odst. 4 nebo podle § 20 odst. 10 zákona č. 357/1992 Sb.
  • Přenést závazek do příkazu k úhradě je nyní možné i v případě, že je u závazku vyplněn delší název příjemce.
  • Do výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu pro nevýdělečné organizace byl přidán řádek 21 Výsledek hospodaření po zdanění.
  • Pokud je u pozemku zadán spoluvlastnický podíl, vytiskne už se tento podíl na sestavě Přehled pozemků správně.

Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení