Nová verze účetního programu EKONOM 2020/01

13. Leden 2020 - 13:16 — admin

Byla vydána nová verze účetního programu EKONOM 2019/01.

Soupis změn verze 2019/01

Nová verze
30.12..2019
[ 2020 / 01 ]
 • Účetnictví, mzdy - nové číselníky pro rok 2020 (daňový a pracovní kalendáře, měsíční a roční sazby daně, sazby pojistného, sazby daňového zvýhodnění, sazby bez prohlášení, číselník náhrad mzdy)
 • Daňová evidence - Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) nové přílohy 1,2,3 vzor číslo 15
 • Podvojné účetnictví - Přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO) 30, příloha vzor 17
 • Kniha jízd - Silniční daň vzor 16 (aktualizováno) za r.2019
 • EPO portál - aktualizace datových vět pro rok 2020
 • Mzdy - nový formulář "Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor číslo 24"
 • Mzdy - nový formulář "Hlášení zaměstnavatele o ukončení pracovní neschopnosti"
 • Fakturace - možnost vlastní volby zaokrouhlení u faktur s úhradou převodem
 • Příkazy k úhradě - v případě CM zohledněna částka doplatku
     
Nová verze
01.11.2019
[ 2019 / 11 ]
 • Ekonom - možnost standardního ukončení programu pravým horním křížkem
 • Ekonom - možnost standardního ukončení editačních formulářů dokladů pravým horním křížkem
 • CRM - Beta verze modulu "CRM - řízení vztahů se zákazníky"
 • Fakturace - nový formát exportu CSV Náhradní plnění MPSV (seznam faktur)
 • Fakturace - Aktualizace exportu - GLOBAL INVOICE pro AUTO ŠKODA
 • Fakturace - optimalizace tisku dokladů (redukce místa u faktur s položkami a rekapitulací záloh)
 • Daňová evidence - Oprava sestavy "Náklady a výnosy s rozpisem po jednotlivých měsících"
 • Skladové pohyby - Doplněna varianta sestavy "Výdej do mínusu" dle datumu a příjemek
     
Aktualizace
14.10.2019
[ 2019 / 09 ]
 • Mzdy -  nový tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 27
   
     
Nová verze
24.09.2019
[ 2019 / 09 ]
 • DPH - nový vzor kontrolního hlášení k 1.10.2019
 • Fakturace - tisk "Souhrnného daňového dokladu"
 • Mzdy - nový tiskopis "Přehled pojistného OSSZ"
 • Fakturace, Sklad, Objednávky - doplněno třídění položek dokladu dle kódu, EAN
 • Rema - možnost zálohování/obnovy vlastního číselníku
 • Příkazy k úhradě - možnost kumulace příkazů pro stejné dodavatele
     
Aktualizace
30.07.2019
[ 2019 / 06 ]
 • Mzdy - Trexima - možnost alternativního výpočtu OONQ (Celkové ostatní osobní náklady zúčtované)
 • Účetní, peněžní deník - přímý odkaz na prvotní doklad
 • REMA - možnost zálohy a obnovy uživatelských číselníků odpadů
Aktualizace
18.06.2019
[ 2019 / 06 ]
 • Mzdy - změna výpočtu exekucí dle noveliace k 1.6. (zvýšení na dvojnásobek hranice plně zabavitelné částky)
 • Mzdy - opravena hranice odvodu pojistného z DPČ na 2999,-
 • Prvotní evidence - na všech formulářích filtru dokladů možnost pravou myší hromadně zrušit nastavení podmínek
Nová verze
14.06.2019
[ 2019 / 06 ]
 • Novela zákona č.80/2019 Sb. o DPH vstupující v platnost v období 01.04.2019-30.9.2019
 • DPH - dle novely výpočet DPH na haléře bez zaokrouhlení koeficientu
 • DPH - parametr pro možnost nastavení zaokrouhlení dokladu mimo evidenci DPH
 • Mzdy - dle novely zrušení karenční doby od 1.7., oprava odvodu pojistného zaměstnavatel z 25% na 24,8%
 • Fakturace - souhrnný daňový doklad - nový formát tiskové sestavy
 • DPH - upravena struktura o členění pořízení majetku ze zahraničí a v tuzemsku (RCH a RPDP)
 • Obnova dat, homebanking - možnost jednoduše zvolit cestu k souboru jenom přetažením myší.
 • Pokladna - možnost importu dokladů z XML souborů ve formátu ekonom
 • Import dokladů ISDOC, XML - jednoduše přetažením myší 
 • EET - při úhradě faktury doplněno do datové věty DPH z hrazeného dokladu
Aktualizace
16.04.2019
[2019/03]
 • Kurzový lístek - aktualizace načítání kurzovního lístku z ČNB
 • Mzdy - aktualizace formuláře a datové věty "Příloha k žádosti o dávku"
 • Mzdy - úprava modulu příkaz k úhradě pro mzdové položky (doplněn sloupec cena, sumarizace celkem)
Nová verze
20.03.2019
[2019/03]
 • Účetnictví - nový formát rozvahy pro rok 2018
 • Účetnictví - hlavni kniha, rozvaha, výsledovka - doplněny sloupce název anglicky a německy
 • Účetnictví - import počátků výkazů z minulého období změněn dle jedinečného řádku EPO (původně řádek výkazu, ten se mění)
Aktualizace
30.01.2019
[2019/01]
 • Mzdy - výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor 23.
Aktualizace
18.01.2019
[2019/01]
 • Mzdy- aktualizace sestavy "Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění"
 • Mzdy - přepočtený stav zaměstnanců - aktualizace pracovní doby 7,75 hodin pro dvousměnný provoz
 • Mzdy- Přehled o počtu zaměstnanců za rok 2018 vzor č.18

 

 


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení