Nová verze Podnikový a domácí právník 2018 včetně GDPR

11. Květen 2018 - 8:23 — admin

K dispozici je nová verze CD Podnikový a domácí právník 2018 se vzory smluv, tiskopisy a zákony. Nová verze obsahuje dokumenty podle obecné směrnice EU k ochraně osobních údajů zvané GDPR:

 

 • Doložení zákonného důvodu zpracování osobních údajů správcem dozorovému orgánu – týrání mladistvého
 • Doložení zákonného důvodu zpracování osobních údajů správcem dozorovému orgánu opt-out
 • Evidenční arch pověřenců
 • Evidenční arch získaných souhlasů
 • Informační povinnost správce o příjemcích osobních údajů
 • Jmenování pověřence v zaměstnaneckém režimu
 • Námitka proti zpracování osobních údajů
 • Námitka subjektu proti zpracovávání osobních údajů
 • Odmítnutí přijmout opatření, o něž žádal subjekt osobních údajů
 • Odmítnutí vyhovění žádosti o zpracování údajů (často se opakující se žádost)
 • Odmítnutí vyhovění žádosti o zpracování údajů pro zjevnou nedůvodnost
 • Odvolání poskytnutého souhlasu
 • Odvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů poskytnutých pro účely výběrového řízení
 • Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
 • Ohlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
 • Ohlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu s důvodem zpoždění oh
 • Okamžité zrušení pracovního poměru s pověřencem
 • Oznamovací povinnost správce příjemcům při změně zpracovávaných údajů subjektu
 • Plná moc pověřenci GDPR pro zastupování
 • Poučení o možnosti podat Námitku proti zpracování osobních údajů
 • Protokol o případech porušení zabezpečení osobních údajů
 • Průvodní list evidovaného souhlasu
 • Smlouva o zpracování osobních údajů zpracovatelem
 • Smlouva příkazní s pověřencem GDPR
 • Souhlas poskytnutý k marketingovým účelům správce
 • Souhlas poskytnutý k použití údajů a fotografií zaměstnancem
 • Souhlas poskytnutý k propagaci použitím fotografie
 • Souhlas poskytnutý k zasílání emailových nabídek
 • Souhlas poskytnutý pro pravidelné zasílání obchodních sdělení
 • Souhlas poskytnutý zákonnými zástupci ke zpracování osobních údajů dítěte
 • Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním osobních údajů při zaslání životopisu ve výběrovém řízení
 • Souhlas zaměstnance k poskytnutí osobních údajů při kontrole odborovou organizací
 • Uplatnění práva na opravu osobních údajů
 • Vyslovení nesouhlasu subjektu se zpracováním svých údajů dodavatelem
 • Výzva k doložení totožnosti osoby žádající o výmaz údajů
 • Výzva k výmazu – právo být zapomenut – Uplatnění práva na výmaz osobních údajů
 • Záznam správce o činnostech zpracování
 • Záznam zpracovatele o kategoriích činností zpracování pro správce
 • Žádost o doložení kopie poskytnutého souhl
 • Žádost o poskytnutí výpisu pro subjekt osobních údajů
 • Žádost o sdělení, jaké osobní údaje a k jakému účelu jsou zpracovávány

 

 


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení