Nová verze účetního programu EKONOM 2018/01

23. Leden 2018 - 13:26 — admin

Byla vydána nová verze účetního programu EKONOM 2018/01.

Soupis změn verze 2018/01

 

Nová Verze
11.1.2018
[2018/01]
 • Účetnictví, mzdy - nové číselníky pro rok 2018 (daňové a pracovní kalendáře, měsíční a roční sazby daně, sazby pojistného, sazby daňového zvýhodnění, sazby bez prohlášení, číselník náhrad mzdy)
 • Mzdy - nový výpočet srážkové daně z dohody o pracovní činnosti platný od 1.1.2018
 • Mzdy - nový formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti"
 • Mzdy - počet zaměstnanců vzor 17
 • Podvojné účetnictví - Přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO) 28
 • Daňová evidence - Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) vzor 24
 • Identifikace - záložka pro jednoduché vložení firemního loga do dokladů
 • Číselník jmen vystavil - možnost definice obrázku s razítkem a podpisem do dokladů
 • Fakturace PLUS - Evidence náhradního plnění (generování CSV souboru pro MPSV)
 • Mzdy - Aktualizace výkazů TREXIMA (4Q 2017)
 • Fakturace PLUS - Aktualizace XLS pro ČSOB (Saldo)
 • Mzdy - odstraněn dotaz na výpočet nové mzdy
 • Podvojné účetnictví - parametr pro výpočet počátečních stavů rozvahy
 • Ekonomický přehled - obrat nahrazen rozpisem na výnosy, náklady a rozdíl
 • Personalistika - možnost filtrovat zaměstnance s vystaveným výpočtem daně, ELDP, potvrzením příjmů ...
 • Majetek PLUS – tlačítko „Dokumenty“, umožňuje zaevidovat dokumenty ke kartě majetku (PDF, XLS, DOC, atd…)
 • Majetek PLUS – karta majetku – nový údaj CPA/CC pro zařazení majetku do statistické skupiny podle Přílohy č.1 ZDP
 • Majetek PLUS – v číselníku CPA/CC uveden návrh hodnoty daňové odpisové skupiny
 • Majetek PLUS – rozšíření parametrů účetního odepisování – počet měsíců > 999, procento na 3 desetinná místa
 • Majetek PLUS – v inventárních seznamech se se jako cena tiskne součet cenových částí k zadanému datu
 • Majetek PLUS – zaveden nový parametr "Účetní odpisy počítat z rozdílu pořizovací ceny a zbytkové hodnoty", uplatní se při procentním výpočtu účetních odpisů
 • Majetek PLUS – v "Exportu dat pro inventuru" přidána možnost omezit export jen na zadaný interval umístění
 • Majetek PLUS – upraveny a rozšířeny tiskové sestavy

 

 


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení