Profit PLUS umí podvojné účetnictví

9. Prosinec 2017 - 19:37 — admin

Účetní program Profit PLUS nyní obsahuje i podvojné účetnictví. Modul lze dokoupit jako doplňkový modul podle zvolené licence (roční/neomezená).

Podvojné účetnictví v Profitu pokrývá potřeby většiny mikro či malých účetních jednotek s účetní osnovou pro podnikatele dle vyhlášky č. 500/2002. Pokud  vaše společnost spadá do jiné kategorie, ať už velikostí (střední či velká účetní jednotka) anebo druhem (týká se např. nepodnikajících subjektů nebo finančních institucí, fondů a podobně), tak  použití modulu nebude vhodné.

Rozsah funkcí modulu účetnictví v Profitu je zúžený:

  • Účtuje se výhradně v domácí měně (Kč) – veškeré vazby na cizí měny jsou vedeny v rámci primárních modulů (např. informace o úhradě faktury v cizí měně, tj. kurz, druh a množství cizí měny, jsou zadány v samotné úhradě, účetní zápis již ale vše zaznamenává pouze v Kč).
  • Není zavedena účetní analytika – veškeré případné potřebné analytické rozpady řeší PROFIT v rámci svých primárních modulů (např. rozpad účtu 211 na pokladny je řešen v modulu peníze, podrobné informace o skladové zásobě jsou vedeny pod modulem sklady atd.).
  • Není implementováno vedení podrozvahových účtů – pokud máte povinnost účtovat o některých skutečnostech na podrozvahových účtech (týká se např. majetku na leasing, zástavních práv, zásob ve vlastnictví jiného subjektu a podobně), musíte tuto evidenci vést náhradním způsobem.
  • Sklady se účtují výhradně metodou B – tato metoda (jedna ze dvou zákonem povolených) vychází z principu, že účetní jednotka má kvalitní a podrobnou samostatně vedenou skladovou evidenci (v PROFITu modul sklady) a jednotlivé skladové operace se do účetnictví neúčtují přímo, ale vždy na začátku a na konci účetního období sumárně (řeší automaticky programová logika PROFITu).
  • Pouze roční uzávěrky – nejsou zavedeny žádné měsíční nebo kvartální účetní uzávěrky.
  • Nejsou implementovány výkazy peněžních toků a o změnách vlastního kapitálu – tyto výkazy jako součást závěrky jsou povinné u subjektů větší velikosti nebo u subjektů podléhajících auditu účetní závěrky, v PROFITu proto s ohledem na cílovou skupinu účetních jednotek nejsou v PROFITu obsaženy.

Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení