Nová verze účetního programu EKONOM 2016/12

28. Prosinec 2016 - 10:52 — admin

Byla vydána nová verze účetního programu EKONOM 2016/12. Obsahuje EET a další změny.

Soupis změn verze 2016/12

 

Nová Verze
15.12.2016
[2016/12]

 • EET - elektronická evidence tržeb (pokladna, skladové prodejky, maloobchodní prodej)
 • Mzdy - nové číselníky pro rok 2017 (daňový a pracovní kalendáře, měsíční a roční sazby daně, sazby pojistného, sazby daňového zvýhodnění, sazby bez prohlášení, číselník náhrad mzdy)
 • Mzdy - Aktualizace tiskopisu "Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění" (ČSSZ - 89 621 12 III/2016)
 • Mzdy - Aktualizace tiskopisu "Oznámení o nástupu do zaměstnání" (ČSSZ - 89 503 1 - III/2016)
 • Pokladna - storno dokladu

Aktualizace
24.8.2016
[2016/09]

 • DPH - nový tiskopis vzor 20
 • Sklad - oprava importu počátků z jiného období
 • Kontrolní hlášení - zvýraznění rozdílu na záložce kontrolních součtů proti výkazu DPH

Nová Verze
4.8.2016
[2016/09]

 • Fakturace - Tisk QR kódu faktura + platba (nastavení v parametrech)
 • Fakturace PLUS - Možnost automatického načítání faktur pomocí QR čtečky (2D)
 • Podvojné účetnictví - aktualizace osnovy zachová původní nastavení převodu počátečních stavů.
 • Intrastat - doplněny kontrolní mechanismy do evidence faktur (filtr, sestavy záhlaví a položek)
 • Adresář - Nová sestava "Adresy se seznamem bankovních účtů"
 • Fakturace - doplnění sloupce "Doprava" do seznamu faktur
 • Personalistika - doplněn mail, u seznamu dětí datum narození
 • Kontrolní hlášení - kontrola při kopírování dokladů s "Doplňujícími údaji" (Faktury, Interní, Pokladna)
 • Fakturace cizí měna - oprava editace odpočtů záloh s různým kurzem na zúčtovací faktuře
 • (pokladna, interni doklady - opraven případ zaslepení položek při kopii dokladu s Reverse Charge)
 • odstraněna chyba změny druhu dokladu z faktury na proformu (vynulování datumu zaúčtováni a členění DPH)

Aktualizace
20.5.2016
[2016/03]

 • Faktury přijaté - automatické generování položek Reverse Charge
 • Mzdy - upravena kontrola měsíčního daňového zvýhodnění k 1.5.2016, doplněna hromadná konverze daňového zvýhodnění zaměstnanců
 • Prvotní evidence - Aktualizace limitů položek RPDP pro kódy 12-17 (fakturace, interní, pokladna)
 • Adresy - ošetřena kontrola duplicity IČO při paralelním zadání adresy po síti
 • Fakturace - ošetřena inkrementace variabilního symbolu při paralelním zadání dokladu po síti (pouze pokud je symbol odvozen od čísla dokladu)
 • Maloobchod - parametr pro Windows tisk s korekcí diakritiky

 

 


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení