Nová verze TAX 2017 rel. 6300

22. Prosinec 2016 - 12:29 — admin

Byla vydána nová verze programu pro vyplňování daňových přiznání TAX 2017 rel. 6300.

Daň z příjmů fyzických osob

Chcete vrátit přeplatek na dani z příjmů fyzických osob na korespondenční adresu nebo bankovní účet v cizí měně? Způsob vrácení přeplatku můžete nastavit přímo v programu TAX.

Další novinkou programu TAX je možnost vložení příloh k Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ a jejich následné elektronické podání spolu s přehledem na portál Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP).

Vznikl vám nárok na daňový bonus, který můžete v rámci daňového přiznání uplatnit? Nově se v takovém případě pro daň z příjmů fyzických osob za rok 2016 automaticky zatrhne volba Uplatnit daňový bonus v sekci Daň a zálohy. Nemusíte tak již myslet na to, že je potřeba pro uplatnění daňového bonusu tuto volbu vždy zatrhnout.

Díky novému poli ROZDÍL, v agendě Přiznání DPFO v sekci Příjmy/§7 Spolupráce, budete mít ihned přehled o tom, zda byla u spolupracující osoby překročena rozhodná částka pro platbu sociálního pojistného.

Daň z příjmů právnických osob

Účtujete podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., tzn. o nevýdělečných organizacích, a vlastníte zároveň i  program POHODA? V tom případě vás jistě potěší možnost automatického načtení dat z  účetnictví POHODA nejen pro Přiznání k dani z příjmů právnických osob, ale také pro rozvahu a výkaz zisku a ztráty v tisících Kč.

Přehled o peněžních tocích

Do agendy Přehled o peněžních tocích přidali nový sloupec Oficiální a také stejnojmenný povel pod nabídku Záznam. Přehledy o peněžních tocích, které budou označeny jako Oficiální, se budou následně zobrazovat v agendě Archiv mezi ostatními vystavenými výkazy.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Chcete, případně máte povinnost v rámci účetní závěrky za rok 2016 odevzdat i Přehled o změnách vlastního kapitálu? Potom využijete novou agendu Přehled o změnách kapitálu, kterou vám program TAX nabízí.

Daň z nemovitých věcí

Máte více pozemků či staveb stejného druhu, které se však nachází v různých katastrálních územích? Do panelu sekcí v Přiznání k dani z nemovitých věcí doplnili kód katastrálního území, aby bylo ihned zřejmé, do jakého katastru daná nemovitost spadá.

Elektronická podání

Vzhled a funkčnost agendy Elektronická podání sjednotili s ostatními produkty společnosti STORMWARE. Tuto novinku ocení především uživatelé programů POHODAPAMICA.

Potřebujete zjistit aktuální stav podání u více záznamů najednou? Potom využijete možnost hromadného ověření stavu podání v agendě Elektronická podání.

V agendě Elektronická podání byly do menu Záznam doplněny volby Exportovat datovou větu, Exportovat doručenku a Importovat doručenku (EPO).

Potřebujete Českou správu sociálního zabezpečení informovat o vlastnictví nového kvalifikovaného certifikátu? Do agendy Elektronická podání implementovali průvodce pro odeslání kvalifikovaného certifikátu na portál Veřejné rozhraní pro e – Podání (VREP).

Načetli jste do agendy Elektronická podání potvrzení o odeslání výkazu prostřednictvím povelu Záznam/Importovat doručenku (EPO) a chcete záznam spárovat s příslušným přiznáním? 

Do nové verze programu TAX do agendy Elektronická podání zapracovali novou záložku Historie komunikace.

V případě, že úspěšně odešlete výkaz na Daňový portál Finanční správy ČR (EPO) nebo na portál Veřejné rozhraní pro e – Podání (VREP) přímo z programu TAX, budete po dokončení průvodce pro elektronické odeslání podání automaticky přepnuti do agendy Elektronická podání.

Potřebujete mít přehled o tom, který výkaz byl již elektronicky odeslaný na Daňový portál Finanční správy ČR? Potom jistě uvítáte příznak El. odesláno, který je možné vložit na jakýkoliv výkaz odesílaný na portál EPO.

Chcete mít u daně z příjmů fyzických osob navíc informaci o odeslání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ? Do agendy Daň z příjmů fyzických osob přidali kromě předešlé novinky i příznak El. odesláno OSVČ.

Potřebujete si pro archivaci vytisknout potvrzení o elektronickém odeslání výkazu? Potom můžete použít novou tiskovou sestavu Opis elektronického potvrzení podání.

Do tiskové sestavy můžete nyní volitelně vložit razítko s údaji o odeslání přiznání.

Daň z nabytí nemovitých věcí

V nové verzi programu TAX jsou aktualizované tiskopisy Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, MFin 5546 – vzor č. 3, včetně příloh a Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně, MFin 5551– vzor č. 3.

Závislá činnost

Od roku 2016 je u ročního zúčtování záloh automaticky zatržena volba Uplatnit daňový bonus v sekci Zúčtování. Avšak pouze za podmínky, že vám vznikne nárok na daňový bonus, který můžete v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti uplatnit.

Silniční daň

Je umožněno vystavit Přiznání k dani silniční. Pro kalendářní rok 2016 se tiskopis Přiznání k dani silniční nemění, v platnosti zůstává tiskopis MFin 5407 – vzor č. 16. Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční byly pro rok 2016 aktualizovány na MFin 5408 – vzor č. 24.

Obecná podání

Do agendy Obecná podání přidali povel Záznam/Oficiální. Stejnojmenný sloupec lze k tabulce agendy připojit prostřednictvím povelu Sloupce… z místní nabídky. Obecná podání označená jako Oficiální se budou následně zobrazovat v agendě Archiv spolu s ostatními podáními.

Další povel, který můžete nově v agendě Obecná podání použít, je povel Záznam/Uzavřít. Tato funkce umožňuje uzamknout dané podání a zabezpečit tak danou písemnost před nechtěnými změnami po odevzdání podání. Uzavření je indikováno ve formuláři záznamu uzavřeného podání. Datum uzavření je také možné zobrazit v agendě prostřednictvím stejnojmenného sloupce.

Ostatní

Číselník obcí, resp. základních územních jednotek (ZÚJ) aktualizovali podle vyhlášky č. 272/2016 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Byly aktualizovány databáze správ sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, PSČ, zemí, finančních úřadů a územních pracovišť a dále číselník předčíslí bankovních účtů finančních úřadů.

Agendu Ekonomické činnosti (CZ-NACE) aktualizovali dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), která je zveřejněna na webových stránkách Českého statistického úřadu.

Nové pole pro zápis specifického symbolu, který využijete při platbě pojistného na zdravotní pojištění, najdete přímo v agendě Zdravotní pojišťovny.

Další novinkou je tisková sestava Důvody pro podání dodatečného přiznání.

Jednotlivé agendy programu TAX nově obsahují sloupce Vytvořil, Vytvořeno a Uloženo, pomocí kterých je možné záznamy dále filtrovat, případně snadno a rychle zjistit, kdo a kdy daný záznam vytvořil nebo editoval.

 


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení