Nová verze WINLEX 2017 k 1.9.2016

5. Září 2016 - 10:07 — admin

WINLEX byl aktualizován k 1.9.2016. V porovnání s předchozí aktualizací programu obsahuje více než 650 nových a novelizovaných právních předpisů. 

WINLEX k 1. 9. 2016 obsahuje například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 • Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
 • Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 • Nový celní zákon a prováděcí předpisy.
 • Nový zákon o spotřebitelském úvěru, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru.
 • Nové zákony o přestupcích, řízení o nich a odpovědnosti za ně.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.
 • Prováděcí nařízení vlády a vyhlášky k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a prováděcí vyhláška o tabákových výrobcích.
 • Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
 • Zákon o hazardních hrách a související zákony.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a některé další zákony.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, a další související zákony.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, a další související zákony.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif).

 

 

 


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení