Účetnictví Pohoda - květen 2016 - novinky

2. Červen 2016 - 10:31 — admin

Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda květen 2016, rel. 11300.

 

Účetnictví

NovinkaPokud používáte během účtování předkontaci Nevím, určitě vás potěší, že při provádění účetní uzávěrky vás program nově upozorní na doklady s touto předkontací.

NovinkaStahujete bankovní výpisy přes službu Homebanking ještě dříve, než faktury zaevidujete, a není tedy možné likvidaci provést přímo při načítání výpisu? Pak jistě v agendě Banka oceníte funkci pro automatickou likvidaci.

Prostřednictvím povelu Automatická likvidace… z nabídky Záznam je možné rychle a snadno spárovat pohledávky, závazky nebo doklady v cizí měně s hradicími doklady v agendě Banka. Tento povel tedy použijete v případě, že chcete likvidaci provádět na stávající doklad (bez založení nového). Automatická likvidace se provede pro vybrané doklady, které mají vyplněný variabilní symbol a zároveň ještě nejsou spárovány s prvotními doklady, například s fakturami.

Adresář

NovinkaNově můžete v adresáři u každé firmy individuálně nastavovat Cizí měnu a Výchozí sazbu DPH, které se následně přenesou spolu s adresou do dokladu.

Fakturace

NovinkaVyužíváte často tiskovou sestavu Kniha závazků či Přijaté faktury a chyběl vám pro větší přehlednost údaj o variabilním symbolu? Program POHODA vám ho nyní poskytne.

NovinkaMáte přijatou zálohovou fakturu a chcete provést její odpočet včetně položek do konečné zúčtovací faktury? POHODA nově k těmto položkám automaticky vyplní také předkontace s účtem, který jste nastavili dané zásobě v agendě Zásoby.

NovinkaPOHODA vám přináší novou tiskovou sestavu Součet faktur dle sazeb DPH, kterou nejdete ve Vydaných a Přijatých fakturách. Využijete ji především pro přehled částek v jednotlivých sazbách DPH za vybrané faktury. Tento typ tiskové sestavy můžete již znát z agendy Prodejky.

NovinkaPotřebujete pro svou banku nebo obchodní partnery přehled neuhrazených pohledávek a závazků po splatnosti? Pokud ano, tak jistě oceníte možnost libovolně si nadefinovat limity počtu dnů po splatnosti, podle nichž se příslušné pohledávky a závazky rozdělí.

NovinkaNově se přidala počáteční stavy syntetických účtů přijatých a poskytnutých záloh na příslušné tiskové sestavy zálohových faktur.

NovinkaPoužíváte agendu Dopravci, a tím pádem na jednotlivých dokladech vyplňujete stejnojmenné pole? Jistě vás potěší rozšíření přenosů pole Dopravce do dalších agend.

Personalistika a mzdy

NovinkaOd nové verze můžete při zaúčtování mezd vytvořit pro každého zaměstnance samostatný pokladní doklad na výplatu mzdy v hotovosti.

NovinkaAbyste lépe odlišili závazky vytvořené z mezd jednotlivých zaměstnanců, je nyní možné do programu POHODA zadat pro každého zaměstnance speciální variabilní symbol.

Novinka V agendě Personalistika na záložce Doplňkové údaje se v poli Způsob ukončení rozšířil seznam způsobů ukončení pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

NovinkaZaměstnance zavedené do agendy Personalistika v režimu na přelomu účetních období, kterým vznikl pracovní poměr v novém účetním období, najdete po datové uzávěrce pouze v databázi nového účetního období.

NovinkaNa tiskové sestavě Přehled náhrad mzdy v agendě Mzdy si nyní můžete zkontrolovat, jestli nepřítomnost zaměstnance pokračuje z minulého měsíce.

Sklady a Kasa

NovinkaMáte-li v programu POHODA určenou prioritu cen při výdeji zásob ze skladů, jistě vás bude zajímat upravená funkčnost porovnávání priority cenové akce a cenové hladiny na dokladu při prodeji zásoby.

NovinkaVyužíváte v programu POHODA možnost vybrat si pro práci pouze jeden sklad? Pak vás jistě potěší nová možnost výběru libovolného počtu skladů.

NovinkaTaké pro agendu Servis si připravila POHODA drobné vylepšení. Nyní máte lepší přehled o přijatých zálohách od zákazníka na provedení servisních prací.

NovinkaDo tiskové sestavy Podklady pro zaúčtování, kterou najdete v agendě Prodejky, se nově nabízí i doklady vystavené v programu POHODA Kasa Offline.

NovinkaVyužíváte v agendě Kasa a programu POHODA Kasa Offline možnost odložení prodeje? Jistě oceníte přidání/rozšíření této volby při práci více uživatelů ve stejnou dobu.

Elektronická podání

Novinka V programu POHODA se upravil Průvodce pro elektronické podání výkazu vyvolaného například z agend Přiznání DPH a Kontrolní hlášení.

NovinkaAgenda Přiznání DPH se rozšířila o možnost využívat povel Elektronicky odesláno přes nabídku Záznam. Tím se k danému přiznání k dani z přidané hodnoty vloží do formuláře příznak El. odesláno a současně se označí stejnojmenný sloupec.

Novinka V nové verzi programu POHODA se  do agendy Elektronická podání přidala novou záložka Historie komunikace.

Internetové obchody

NovinkaDo obecného internetového obchodu je nově možné z programu POHODA exportovat data z agendy Cenové akce.

XML

Novinka V agendě Vydané faktury byl XML export rozšířen o přenos parametru Datum expirace.

NovinkaPři spuštění XML komunikace přes povel Soubor/Datová komunikace/XML import/export… si nyní program POHODA pamatuje nastavení složek XML komunikace podle přihlášeného uživatele.

NovinkaNově je možné při využití XML komunikace z příkazového řádku automaticky načíst kurzový lístek.

NovinkaXML komunikace v programu POHODA byla rozšířena o import dat do agendy Číselné řady.

Homebanking

NovinkaProgram POHODA od verze 11300 podporuje načítání Č S avíza obsahující cashback položky.

NovinkaNová verze programu POHODA vám nově umožní načíst zahraniční výpisy ve formátu KB Best, kde je číslo protiúčtu ve formátu IBAN/SWIFT.

NovinkaDo agendy Homebanking se přidala novou služba s názvem SEPA XML SK. Tu využijí majitelé slovenských bankovních účtů, kteří potřebují načítat výpisy do programu POHODA nebo generovat příkazy z programu POHODA do slovenské banky.

Ostatní

NovinkaDo agendy Drobný majetek se přidaly dvě tiskové sestavy. Ty vám umožní lépe se orientovat v evidenci majetku.

NovinkaMáte hodně uživatelských sestav, které byste potřebovali exportovat a importovat? Program POHODA vám to nyní umožní.

NovinkaPoužíváte funkci pro automatické načítání kurzového lístku? Nově si můžete zvolit, z jakého dne chcete kurzy načítat.

NovinkaPotřebujete přenést databázi GlobalData mezi řadami SQL a E1, případně provést migraci serveru? Nově vám s tím pomůže průvodce Export databází do formátu Access.

NovinkaŘada programu POHODA SQL se rozšířila o možnost nastavení a plánování úloh pro správu databáze a zálohování SQL Serveru. Jednoduše a přehledně si tak nastavíte správu a tvorbu záloh databází vašeho účetnictví.

NovinkaOd verze 11300 již není v programu POHODA podporovaná knihovna MSXML4.DLL. Nově je podporovaná knihovna MSXML6.DLL.

NovinkaPoslední záznam můžete nově zobrazit pouze v dokladových agendách..

 


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení