Nová verze účetního programu EKONOM 2016/03

3. Květen 2016 - 11:12 — admin

Byla vydána nová verze účetního programu EKONOM 2016/03.

Soupis změn verze 2016/03

 

Aktualizace
1.4.2016
[2016/03]

 • Mzdy plus - Aktualizace statistických výkazů TREXIMA (od 1.Q 2016)
 • Prvotní evidence - na dokladech doplněno tlačítko pro ověření DIČ prostřednictvím systému VIES
 • Sklad - možnost kopie skladových skupin včetně koeficientů slevy pro všechny skupiny adres
 • Podvojné účetnictví - rozšířeny možnosti podmínek pro výpis účtu (středisko od - do ..., negace podmínky)

Nová Verze
17.3.2016
[2016/03]

 • Daňová přiznání fyzické osoby, právnické osoby - aktualizace výpočtů a elektronických vět
 • Fakturace - rozšířena funkce kopírování hrazených proforem a záloh o možnost automatického generování zúčtovací faktury doplněna možnost volby přenosu střediska, zakázky a činnosti z adresáře při hromadném generování faktur
 • Fakturace - doplnění DIČ a členění DPH do filtru
 • Mzdy - pracovní kalendář doplněn o nový svátek 25.3.
 • Statistické výkazy - aktualizace "Měsíčního statistického dotazníku"
 • Poštovní formuláře - doplnění tisku Podacího lístku 2016 (s rámečky i do předtisku)

Nová Verze
15.2.2016
[2016/02]

 • Kontrolní hlášení - aktualizace výpočtů
 • Prvotní evidence DPHEVD - nové kódy (18,19,20) číselníku RPDP
 • Prvotní evidence - doplněn sloupec Evidenční číslo do hlavního seznamu dokladů (pro možnost exportu položek do XML, XML ...)
 • Přenos mezi systémy - export evidenčního čísla KH

Aktualizace
1.2.2016
[2016/01]

 • Mzdy - přehled o výši pojistného 2016 (včetně elektronické věty)
 • DPH - aktualizace elektronické věty pro portál EPO
 • Mzdy - potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 24
 • DPH - v kontrolním hlášení uvolněn export XML elektronické věty na portál MFČR
 • DPH - v kontrolním hlášení doplněn parametr, zda uvolnit zadávání evidenčních čísel u vystavených dokladů
 • Přístupová práva - možnost zvolit přístup jen pro vybraný bankovní účet, rozšíření hesel na docházku a nepřítomnosti
 • Mzdy - opraven minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojistné
 • Mzdy - upraveny formuláře vyúčtování daně z příjmů a srážkové daně pro uchování hodnot minulých období
 • Účetnictví - Přiznání k dani z příjmů právnických osob vzor č.26 (včetně XML exportu)
 • Daňová evidence - Přiznání k dani z příjmů fyzických osob vzor č.22 (včetně XML exportu)
 • Kniha jízd PLUS - Silniční daň vzor 16 (dle pokynů k vyplnění č. 23)

Nová Verze
29.12.2015
[2016/01]

 • Kontrolní hlášení - tisková sestava seznamu dokladů dle jednotlivých tabulek (A1...B3)

 

 


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení