Nová verze mzdového programu PAMICA 2016 verze 11200

3. Únor 2016 - 19:31 — admin

Byla vydána nová verze programu na mzdy a personalistiku PAMICA 2016, rel. leden 11200.

 

Mzdy

Od 1. ledna 2016 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Tato změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2016 stanoveny takto:

  • první redukční hranice náhrady mzdy – 157,68 Kč,
  • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 236,43 Kč,
  • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 472,68 Kč.

 

Maximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální zabezpečení činí 1 296 288 Kč. Pro účely pojistného na zdravotní pojištění je maximální vyměřovací základ od roku 2013 zrušen.

Limit výše měsíčních zdanitelných příjmů, nad který se již provádí výpočet solidárního zvýšení zálohy na daň, je stanoven jako čtyřnásobek průměrné mzdy a pro rok 2016 činí 108 024 Kč.

Nařízením vlády č. 233/2015 Sb. se od 1. ledna 2016 zvyšuje základní sazba minimální mzdy z 9 200 Kč na 9 900 Kč.

Základní sazba minimální mzdy bude od roku 2016 činit 9 900 Kč měsíčně nebo 58,70 Kč za hodinu (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně, se výše minimální mzdy zvyšuje na 9 300 Kč měsíčně a 55,10 Kč za hodinu.

Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje především odvod zdravotního pojištění. Za zaměstnance, na které se vztahuje povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a příjem nedosahuje minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda. Minimální odvod zdravotního pojištění se za tyto zaměstnance tedy zvýší z původních 1 242 Kč na 1 337 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má vliv také na posouzení nároku na daňový bonus. Nárok na daňový bonus se u zaměstnanců posuzuje tak, že jejich příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus bude mít v roce 2016 zaměstnanec, který bude mít v kalendářním měsíci příjem alespoň ve výši 4 950 Kč.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, se od 1. ledna 2016 zvyšuje z částky 6 259 Kč na 6 444 Kč.

Od 1. 1.  2016 dochází ke zrušení důchodového spoření na základě zákona č. 376/2015 Sb. Ten ruší zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, a zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření.

Částka normativních nákladů na bydlení se od roku 2016 zvyšuje na 5 858 Kč, a to nařízením vlády č. 395/2015 Sb.

Pokud hromadně vkládáte složku mzdy O14 Prémie zadané jednicově, můžete nově místo sazby za jednici vložit počet jednic.

PAMICA nově při editaci mzdy kontroluje, zda je vyplněný průměrný výdělek pro pracovněprávní účely. Ten je nutný pro správný výpočet mzdy, resp. náhrady u určitých složek mzdy a složek nepřítomnosti.

Personalistika

Na tiskové sestavě Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se automaticky vyplní údaje o vyživovaných dětech, které jsou uvedené u zaměstnance v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné.

K analýze vývoje hrubých mezd zaměstnanců můžete využít novou tiskovou sestavu Přehled hrubých mezd, kterou najdete v seznamu tiskových sestav agendy Personalistika.

Pracovní poměry

PAMICA nově hlídá nastavení odvodů na sociální a zdravotní pojištění při editaci pracovních poměrů s druhem 1–9 v agendě Pracovní poměry.

Aktualizace tiskopisů

Mezi aktualizované tiskopisy či přílohy patří:

Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č. 20
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vzor č. 22
Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2015 vzor č. 15
Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech vzor č. 10

 

Mezi formuláře upravené podle aktuálních vzorů tiskopisů ČSÚ patří:

Měsíční dotazníky Prům 1-12, Stav 1-12
Čtvrtletní výkaz o práci Práce 2-04
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví P 3-04 a) a b)

 

Ostatní

Tiskové sestavy Výplatní list a Výplatní páska exportované do formátu PDF nyní můžete zabezpečit heslem. Tím zajistíte, že je otevře pouze zaměstnanec, kterému náleží. Bez zadání správného hesla nebude možné PDF soubor otevřít.

V základní řadě PAMICA můžete nově při zálohování databáze účetní jednotky zálohovat také systémovou databázi.

PAMICA SQL

Vybrané agendy programu PAMICA SQL je nyní možné rozšiřovat o libovolná datová pole.

Systém volitelných parametrů je dostupný v agendách Činnosti, Číselné řady, Personalistika, Pracovní poměry, Střediska a Zakázky. Volitelná pole můžete použít k evidenci, vložit na tiskové sestavy nebo je využít pro třídění a výběr záznamů.

Další novinkou je možnost vytvořit uživatelskou agendu.

V nové uživatelské agendě můžete například evidovat pracovní pomůcky nebo přehledně sledovat čerpání mateřské a rodičovské dovolené.

Pro jednotlivé uživatelské agendy lze nastavit vlastní číselnou řadu a používání složky dokumentů firmy. Samotnou manipulaci se soubory a zobrazení souborů zajišťuje záložka Dokumenty, kterou najdete v konkrétní uživatelské agendě. Dále je možné vytvářet a používat vlastní tiskové sestavy.


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení