Nová verze účetního programu EKONOM 2015/12

4. Leden 2016 - 20:38 — admin

Byla vydána nová verze účetního programu EKONOM 2015/12 s kontrolním hlášením.

Soupis změn verze 2015/12

 

Nová Verze
29.12.2015
[2015/12]

 • DPH - doplněny údaje pro Kontrolní hlášení do dokladů prvotní evidence
 • DPH - nový formulář pro výpočet Kontrolního hlášení (zatím bez exportu elektronické věty - bude aktivován ve verzi 2016/01).
 • Mzdy - nové číselníky pro rok 2016 (daňové a pracovní kalendáře, měsíční a roční sazby daně, sazby pojistného, sazby daňového zvýhodnění, sazby bez prohlášení, číselník náhrad mzdy).

Aktualizace
27.11.2015
[2015/09]

 • Adresář - hromadná kontrola DIČ na kontrolní součet - viz Aktuality
 • Import dat - Možnost doimportování a přepočtu úhrad i u faktur a interních dokladů vystavených mimo termín importu
     - Možnost importu nových karet s volbou počátečního stavu (včetně / bez)
     - Zohledněno uzamčení období u všech evidencí
     - Opraven import úhrad v CM
 • Faktury přijaté - Zrušeno kopírování položek Reverse-Charge při kopírování faktury (odstraněny komplikace s uzamčením a aktuálním obdobím)
 • Prvotní evidence - do seznamu položek dokladů doplněny specifické informace jednotlivých evidencí (katalogové číslo, číslo účtu, BIC, hrazený doklad apod.)
     - při úhradě dokladu v cizí měně automatický přepočet dle přednastaveného kurzu, nebo zobrazení kurzového lístku.
 • RPDP §92 - Doplnění MJ pro kód "15" integrované obvody
 • Skladové karty - doplněny sloupce minimum, norma, maximum, dodavatel
 • Faktury přijaté - předkontace zahraničního Reverse Charge dle parametrů RCH
         (v editaci položek faktur doplněno zúžené vyhledávání (drive potlačeno
 • Prvotní doklady - přenos cizí měny při úhradě faktury/interního dokladu
 • Sklad - úprava přístupového práva bez zpětných oprav, aby bylo možno nahlédnout zpětně na doklad (jako bez modifikace).
 • Fakturace - evidence objemových bonusů (slev) doplněna o možnost přirážek (např. při platbě kartou) 
 • Fakturace - doplněno upozornění na opakované zařazení zálohy při výběru do zúčtovací faktury
 • Fakturace - nové sestavy: "Seznam záloh pro odpočty v CM", "Seznam přečerpaných záloh"
 • "Kontrolní sestava RPDP §92"  - aktualizace dle novely RPDP (DPH u položek vystavených faktur)
 • Fakturace PLUS - vystavené faktury - evidence podkladů pro výkaz MOSS
     - parametrizace přímé kontace pro účtování MOSS položek faktury
     - automatické generování položek výkazu
     - kontrolní sestava "Seznam faktur MOSS"
 • Mzdy - oprava formátu roku v tisku "Žádost o chybějící částky vyplacené na bonusech "
 • Fakturace - aktualizace kontrolní sestavy RPDP (nepovinné rozlišení DPH u vystavených faktur - doplněna synchronizace úhrad z aplikace Ekonom-Online)
 • Mailový klient - možnost zobrazení obsahu přílohy mailu

Aktualizace
3.9.2015
[2015/09]

 • Mzdy - "Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění" - aktualizace tiskopisu a datové věty

Nová Verze
27.8.2015
[2015/09]

 • Fakturace - doplnění kontroly na členění DPH "RPDP" záhlaví verz. položky
 • Prvotní doklady - do XML exportu dokladu doplněny kos a EAN položek
 • Podvojné účetnictví - nový modul ročního převodu (výrazné zrychlení)
 • Faktury, objednávky, skladové doklady - číselník "Vystavil" doplněn o kontakty, které se tisknou přednostně v dokladu
 • Fakturace - Doplnění tisku pole "vystavil" v upomínkách dle parametrů fakturace
 • Výsledovka, Rozvaha - aktualizace textů ve formátech plného rozsahu
 • Katalog - rychlé vyhledávání katalogových položek při výběru do položky dokladu
 • Mzdy - sumarizace a zobrazení dnů a hodin souběžných pracovních poměrů v mzdovém listu hlavního pracovního poměru.
 • Fakturace - automatické změna nedaňové odpočtené zálohy na daňovou po zadání DPH položky
 • Maloobchod - kontrola skladu v přístupu na sklad, zadaný v parametrech maloobchodu
 • Fakturace - Nové sestavy - seznamy Proforem a Záloh k zúčtování dle úhrad Doplněn filtr dle druhu "Penále"
 • Opraveno upozornění při podkročené sumarizaci RPDP pro kódy "11"-"17"
 • Interní doklady - doplněn rozšířený náhled zaúčtování pohledávky/závazku (včetně likvidačního dokladu)

Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení