Nová verze TAX 2016 rel. 6200

22. Prosinec 2015 - 17:36 — admin

Byla vydána nová verze programu pro vyplňování daňových přiznání TAX 2016 rel. 6200.

 

Daň z příjmů fyzických osob

Potřebujete vložit k daňovému přiznání přílohy a podat je elektronicky i  s přiznáním na Daňový portál Finanční správy ČR?

Z programu TAX je nyní možné podat spolu s daňovým přiznáním za zdaňovací období 2015 veškeré přílohy, a to ve formátu, který Daňový portál Finanční správy ČR podporuje. Daňový portál Finanční správy umožňuje k daňovému přiznání přiložit soubory s celkovou velikostí nejvýše 4 000 kB.

Daň z příjmů právnických osob

Další novinkou programu TAX je možnost vložení k Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2015 k určitým řádkům II. oddílu zvláštní přílohy.

Věcnou náplň částky, popřípadě její propočet je možné uvést k určitým řádkům, označeným v tiskopise Přiznání k dani z příjmů právnických osob indexem 8), v sekci Zvláštní přílohy.

I v případě právnické osoby je nyní možné k daňovému přiznání za zdaňovací období 2015 vložit přílohy a spolu s ním je podat na Daňový portál Finanční správy ČR.

Účtujete podle vyhlášky 504/2002 Sb., tzn. o nevýdělečných organizacích? Pak vás jistě potěší nová funkčnost programu TAX, díky které můžete nyní odeslat Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu k účetní závěrce na Daňový portál Finanční správy ČR současně s přiznáním k dani z příjmů.

Registrace

Chcete, případně máte povinnost, se registrovat k dani z příjmů fyzických/právnických osob, k dani silniční, k dani z příjmů ze závislé činnosti či k dani z příjmů fyzických/právnických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně? Pak využijete novou přihlášku k registraci, kterou vám program TAX nabízí.

Daň z nemovitých věcí

Aktualizoval se tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016, MFin 5450 – vzor č. 15.

Máte pozemek či stavbu, které jsou od daně osvobozeny? Právní důvody nároku na osvobození dle § 4 nebo § 17a zákona o dani z nemovitých věcí již nebude nutné zadávat ručně ve formátu podporovaném Daňovým portálem Finanční správy. V nové verzi programu TAX stačí pouze zvolit právní důvod nároku na osvobození z výklopného seznamu.

Závislá činnost

Aktualizoval se tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459 – vzor č. 22, včetně Přílohy č. 1, MFin 5490/1 – vzor č. 15.

Zpřístupnil se tiskopis Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob. Pro kalendářní rok 2015 zůstává v platnosti tiskopis MFin 5466 – vzor č. 17. Pokyny k vyplnění Vyúčtování byly pro rok 2015 aktualizovány, MFin 5466/1 – vzor č. 14.

Tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, MFin 5460/1 se aktualizoval na vzor č. 20.

Silniční daň

Je umožněno vystavit Přiznání k dani silniční. Pro kalendářní rok 2015 se tiskopis Přiznání k dani silniční nemění, v platnosti zůstává tiskopis MFin 5407 – vzor č. 16. Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční byly pro rok 2015 aktualizovány na MFin 5408 – vzor č. 23.

 


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení