Nová verze mzdového programu PAMICA 2016 rel. 11100

29. Říjen 2015 - 12:34 — admin

Byla vydána nová verze programu na mzdy a personalistiku PAMICA 2016, rel. září 11000.

 

Personalistika

PAMICA nově umožňuje vést evidenci zájemců o vypsané pracovní pozice v organizaci. Využijete k tomu agendu Uchazeči.

Další nová agenda s názvem Výběrová řízení slouží k evidenci vypsaných výběrových řízení a sledování jejich průběhu.

Dosud jste mohli v programu PAMICA ověřovat zaměstnance v insolvenčním rejstříku pouze jednotlivě. Nyní máte možnost provést hromadné ověření více zaměstnanců najednou.

PAMICA nově umožňuje zadat v agendě Personalistika u jednotlivých zaměstnanců libovolný variabilní symbol, který se vyplní na závazku na výplatu záloh a mezd zaměstnanců na účet.

U zaměstnanců, kteří jsou cizinci, můžete v programu PAMICA zadat evidenční číslo pojištěnce přidělené správou sociálního zabezpečení.

Kontrolu daňových zvýhodnění na děti zadaných u zaměstnanců vám usnadní nová tisková sestava Soupiska daňových zvýhodnění na děti, kterou najdete v agendě Personalistika.

V agendě Personalistika na záložce Pojištění můžete nově u příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění uvést číslo smlouvy.

Trojice nových složek mezd vám usnadní práci se mzdovými výpočty - D06 Odstupné (s výpočtem)J08 Proplacení nevyčerpané dovolené, J03 Náhrada nezdaněnáJ09 Náhrada nezdaněná zadaná jednicově, S01b Zákonná srážka – insolvence.

Na základě novely občanského soudního řádu došlo od 1. 9. 2015 k rozšíření okruhu příjmů, ze kterých se provádějí srážky. Mezi ně se nově řadí i příjmy z dohod o provedení práce.

Tiskovou sestavu Přehled o platbě pojistného na zdrav. pojištění zaměstnavatele si nyní můžete zobrazit pouze za jednu vybranou zdravotní pojišťovnu.

U tiskové sestavy Výplatnice mezd si můžete nově v dialogovém okně Tisk v poli Úhrada doplatku zvolit, zda na ní mají být zobrazeni všichni zaměstnanci, nebo pouze ti, kterým byla mzda poukázána na účet, případně vyplacena hotově.

Ostatní

Nabídku tiskových sestav v programu PAMICA výrobce rozšířil o formuláře pro přihlášku a odhlášku zaměstnavatele na okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

Do dialogového okna Odeslání do Datové schránky přibylo pole Od, ve kterém se zobrazí datová schránka odesílatele. Stejné pole najdete i v agendě Soubor/Datová komunikace/Odeslané datové zprávy.

U síťových verzí programu PAMICA je nyní možné zvolit místo aktivací licencí tzv. monitoring. Tato nová možnost je vhodná zejména v případech, kdy alespoň jeden uživatel přistupuje k programu PAMICA pomocí terminálových služeb.


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení