Nová verze účetního programu EKONOM 2015/05

4. Červen 2015 - 9:59 — admin

Byla vydána nová verze účetního programu EKONOM 2015/05.

Soupis změn verze 2015/05

 

Nová Verze
21.5.2015
[2015/05]

 • Export sestav -  do pdf, word, excel - aktualizace exportního modulu na verzi
 • Fakturace - oprava sestavy "Saldo s cizí měnou - seznam dokladů"
 • Internet Banking - Doplněna možnost generování vícepoložkového příkazu v CM formát GEMINI
 • Mzdy - oprava kumulativního XML podání ELDP (chyba při více pracovních poměrech zaměstnance)
 • Fakturace - doplněny sestavy na vzájemné porovnání položek faktur a skladových dokladů (množství a ceny)
 • Fakturace - doplněn tisk faktur v AJ, NJ se slevami, redukovaná faktura se slevami
 • Podvojné účetnictví - zachování vypočtených částek ve výkazech rozvahy a výsledovky po aktualizaci programu
 • Mzdy - v seznamu hodnot zaměstnanců doplněna konverze sazeb
 • Elektronická podání - možnost automatického otevření předvyplněných formulářů DPFO, DPPO, DPH, RPDP a přehledu ČSSZ PVPOJ 2015 na portále "Podejto" (nahrazuje původní zobrazení ve FormFilleru602).
 • Prvotní evidence - do filtru seznamu úhrad doplněna podmínka pro saldokontní doklady pro kontrolu saldokonta v deníku
 • Podvojné účetnictví - možnost generovat výkazy rozvahy a výsledovky do přiznání DPFO (fyzické osoby)
 • Fakturace - doplnění kontrol na údaje Intrastat v katalogu
 • Adresář - oprava nenačítání adresy subjektu z ARES pro některá IČ
 • Fakturace - upraven modul importu faktur z nové verze Ekonom-online

Aktualizace
6.3.2015
[2015/01]

 • Objednávky přijaté - rozpis výrobků na obsah jejich položek
 • Fakturace - doplněny kontrolní sestavy na zobrazení rozdílů v dokladech Reverse Charge a RPDP §92
 • Fakturace - oprava chybného zaokrouhlení cizí měny na 4 desetinná místa v položce faktury při opravě svázaného skladového dokladu
 • Fakturace - oprava zaokrouhlení celkové částky cizí měny na 2 desetinná místa
 • Fakturace - sestava "Seznam faktur s úhradami" rozšířena o statistiku dní po splatnosti
 • DPHEVD - Při výpočtu přehledu DPH RPDP §92 doplněny kontroly na chybné DIČ a členění DPH
 • Sklad - výrazné zrychlení funkce přepočtu rezervací
 • Podvojné účetnictví - export XML výkazů rozvahy a výsledovky pro neziskové organizace
 • Mzdy - Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 23

Aktualizace
24.2.2015
[2015/01]

 • PLUScanner (ver. 2.7.) ze dne 23.2.2015
  - fulltextové vyhledávání a výběr položek dle názvu
  - možnost volby třídění dle množství / názvu

Aktualizace
3.2.2015
[2015/01]

 • Podvojné účetnictví - aktualizace účtové osnovy
 • Fakturace DPHEVD - aktualizace číselníku kódů RPDP §92a) a formulářů pro rok 2015
 • Fakturace DPHEVD - doplněn redukovaný (úsporný) tisk faktury v režimu RPDP (bez odpočtu záloh)
 • Mzdy - přehled o výši pojistného - nový tiskopis a XML přenos s přesměrováním na nový portál ČSSZ
 • Mzdy - nová sestava "Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků na daňové zvýhodnění"
 • Sklad - do sestavy položek výrobků doplněn tisk kódu
 • DPH - parametr pro vypnutí zvýraznění meziřádků u sestavy rekapitulace dokladů
 • Import - Mzdy - doplněny "Mzdové příkazy, Personální hodnoty, Nezdanitelné položky a Exekuce"
 • Fakturace - doplněna kontrolní sestava DPHEVD §92
 • Účetnictví Plus - přiznání k dani z příjmů právnických osob vzor č.25 (včetně XML exportu)