Aktualizace TAX 2015 rel. 6105

4. Únor 2015 - 14:15 — admin

Byla vydána aktualizace programu na daňová přiznání TAX 2015 rel. 6105.

Aktualizace přináší tyto změny:

Daň z přidané hodnoty

 • Bylo umožněno elektronické podání tiskopisů: Přiznání k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2015, Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2015 a Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2015.

Datová komunikace

 • Do agendy Odeslané datové zprávy a dialogové okno zobrazující se při odeslání byla přidána informace, ze které datové schránky se zpráva odesílá. V současné verzi programu TAX se datová schránka nastavuje pro všechny poplatníky. Možnost zadat datovou schránku pro každého poplatníka bude zveřejněna v některé z následující aktualizaci programu. 

Daň z příjmů fyzických osob

 • Do řádku 87a DAP automaticky vstupuje každá hodnota zadaná do sloupce Daň § 36 odst. 7,8 v sekci § 6 Zaměstnání. V předchozí verzi programu TAX se z důvodu sjednocení pravidel s aplikací EPO přenášela pouze hodnota sražené daně u příjmů do 10 000 Kč. Pro provedení změny doporučujeme editaci údajů v sekci § 6 Zaměstnání
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2014, v programu je k dispozici i nový tiskopis  MFin 5405 – vzor č. 21, včetně příloh.
 • Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2014. 
 • Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014, včetně tiskopisu Potvrzení o době trvání zaměstnání za rok 2014 a Potvrzení o studiu
 • Slevu za umístění dítěte dle § 35bb zákona je možné uplatnit i v případě, kdy jsou výdaje uplatněny paušálem. Máte-li Přiznání k DPFO již vystavené, je nutné pro správný přepočet jej zeditovat.
 • Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2014.
 • Pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda, Vojenskou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu a Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2014.
 • Byl aktualizován tiskopis Pojistné přiznání, MFin 5405/P4/1 – vzor č. 2,  (Příloha č. 4 daňového přiznání).
 • Do sekce § 6 Zaměstnání a § 7 Podnikání je možné zadat sraženou daň z příjmů dle § 36 odst. 7 nebo 8 zákona, které jsou zahrnuty do daňového přiznání. Jedná se o sraženou daň z dohod o provedení práce, autorských příjmů a příjmů daňových nerezidentů, která se započte na celkovou daňovou povinnost. Hodnota sražené daně se automaticky přenese na řádek 87a, resp. 87b daňového přiznání. 

Daň z příjmů právnických osob

 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob je možné vystavit za zdaňovací období 2014, prozatím nebyl zveřejněn tiskopis platný pro rok 2014, po jeho zveřejnění bude tiskopis aktualizován v programu TAX. 
 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z příjmů právnických osob platný za zdaňovací období 2014, MFin 5404 – vzor č. 25 včetně Pokynů k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob, MFin 5404/1 – vzor č. 25.
 • Byla zapracována nová příloha Přehled transakcí se spojenými osobami, MFin 25 5404/E – vzor č. 1. Hodnoty vstupující na přílohu zadáte do sekce Spojené osoby, která se zobrazí po zatržení volby Transakce uskutečněné se spojenými osobami v sekci Otázky.  
 • Bylo umožněno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2014.

Závislá činnost

 • Byl zpřístupněn tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459 – vzor č. 21, včetně příloh.
 • K dispozici je tiskopis Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob, MFin 5466 – vzor č. 17, včetně přílohy k vyúčtování daně, MFin 5466/A – vzor č. 13.
 • Byl zpřístupněn tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, MFin 5460/1 – vzor č. 19.
 • Tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob za zdaňovací období 2014 je možné elektronicky odeslat na daňový portál finanční správy ČR.

Daň silniční

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2014, MFin 5407 – vzor č. 16 a byly aktualizovány Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční, MFin 5408 – vzor č. 22. 
 • Na daňový portál finanční správy ČR je možné podat elektronicky tiskopis Přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2014.

Daň z nemovitých věcí

 • Tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období 2015 zůstává stejný jak pro rok 2014, MFin 5450 – vzor č. 14.  
 • Na daňový portál finanční správy ČR je možné podat elektronicky tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí za zdaňovací období 2015.

 Ostatní

 • Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků byl aktualizován podle vyhlášky č. 298/2014 Sb. V případě, že jste již vystavili Přiznání k dani z nemovitostí na rok 2015 ve verzi 6100, je nutné ceny katastrálních území zaktualizovat ručně prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat ceny KÚ.

Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení