Novinky v Účtu 2015

8. Leden 2015 - 18:10 — admin

V účetnictví Tichý 2015 najdete novinky např. v daňové oblasti, tiskopisech atd.

Třetí sazba DPH 10 % od 2015

Od 1. ledna 2015 přibyla třetí sazba DPH („druhá snížená sazba“) pro léky, knihy a dětskou výživu. Ve financích je každá sazba DPH v samostatném řádku tabulky DPH. V tiskopisech a zásobách zadáváte sazbu DPH příslušným Kódem.

Finance: 2. snížená sazba DPH

Se zavedením třetí sazby DPH (2. snížená sazba) 10 % od 1. 1. 2015 jsme do formuláře financí přidali další řádek do tabulky DPH. Protože se ale nová sazba týká jen léků, knih a dětské výživy, většina firem se s ní ve svých datech setká jen výjimečně. Běžný /Formulář je proto beze změny, nové údaje jsme přidali do úplného formuláře pod volbu /Všechny údaje. Navíc se z formuláře i ze seznamu dostanete do úplného detailu novou funkcí /CtrlF10-všechny údaje. Další možnost, kterou využijete při pořízení vět s 2. sníženou sazbou DPH, je funkce /CtrlF7-skryté údaje. Nabídne málo používané údaje, které jsme pro přehlednost vynechali v běžném formuláři.

Deník ve formuláři

Změny editace deníku související s přidáním 2. snížené sazby DPH:

 • běžný /Formulář obsahuje zkrácenou tabulku DPH se základní a sníženou sazbou; kompletní tabulka DPH se všemi sazbami je v úplném formuláři /Všechny údaje
 • klávesou CtrlF10-všechny údaje odskočíte z formuláře i ze seznamu do úplného formuláře se všemi údaji
 • hvězdička * vedle Částky označuje věty s vyplněnou 2. sníženou sazbou

Přiznání k DPH vzor 19

Nový tiskopis Přiznání k DPH vzor 19 pro zdaňovací období počínaje lednem nebo 1. čtvrtletím 2015. Minulý vzor 18 použijete naposled pro přiznání za prosinec nebo 4. čtvrtletí 2014. Přestože přibyla 3. sazba DPH, změny v tiskopisu jsou nepodstatné.

Přeskakování v tabulce DPH

Doplnili jsme parametry pro přeskakování jednotlivých řádků tabulky DPH při pořízení nových vět do formuláře financí.

Režim PDP – jméno XML souboru

Jméno XML souboru pro režim přenesení daňové povinnosti DPH nyní rozlišuje e-Podání dodavatele (DPHEVD_D) a odběratele (DPHEVD_O).

Účet z evidence plátců DPH

Při pořízení nové adresy můžete převzít údaje z internetového registru ekonomických subjektů ARES. Jestliže jde o plátce DPH, pokusíme navíc podle evidence plátců DPH najít bankovní spojení (zveřejněné účty) a vyplnit i údaj Účet v adresáři firem. Když plátce zveřejňuje více bankovních účtů, vyberete jeden ze seznamu. Předvyplněné údaje můžete ručně upravit nebo doplnit.

PDF faktura s QR kódem

Pomocí QR kódu lze načíst z obrázku údaje o platbě pro rychlé proplacení faktury např. z mobilu. V účtu můžete přidat QR kód na fakturu PDF.

Přiznání k dani silniční 2014

V novém tiskopisu Přiznání k dani silniční vzor číslo 16 pro rok 2014 již nevyplňujte u vozidel sloupec 16a pro prominutí daně podle Pokynu D-342 (hasiči). Sloupec 16a zůstává neobsazen. Další změny:

ř6 Kód rozlišení typu přiznání A,B,C.D,G,H,I,M,N,O,P,R,T
  nové, zrušené i změněné kódy, viz F7-číselník
ř25 Osvobození od daně podle § 3
  nové možnosti g – vozidla požární ochrany
         h – vozidla jako mobilizační rezerva

Daň silniční: počet vozidel

Z účta nyní vytisknete Přiznání k dani silniční až pro 203 vozidel (3 v základní části plus 8 příloh po 25 vozidlech).

Přiznání k dani z příjmů 2014

Pro zdaňovací období 2014 použijete tiskopis MFin 5405 vzor číslo 21. Nové údaje oproti loňskému daňovému přiznání:

 • ř52a – odpočet na podporu odborného vzdělávání
 • ř69a – sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení
 • ř87b – srážková daň z mezd zahrnutých do ř31
 • ř201a – příjmy podle § 9 pouze z nájmu nemovitých věcí

Příjmy ze zaměstnání ř31 DAP

Příjmy ze zaměstnání pořizujete do daňového přiznání podle potvrzení o příjmech od jednotlivých zaměstnavatelů. Jde o řádky DAP:

 • ř31 – úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů
 • ř32 – úhrn pojistného
 • ř76 – úhrn vyplacených měsíčních bonusů zaměstnavatelem
 • ř84 – úhrn sražených záloh na daň z mezd
 • ř87a – úhrn srážkové daně u DPP

Tyto údaje jsme nyní doplnili jako tabulku ke každému poplatníkovi daně. Příslušné řádky daňového přiznání už nevyplňujete přímo, ale přes CtrlF7 jako součty jednotlivých sloupců tabulky.

Přehled OSSZ za rok 2014

Ve výpočtech se uplatní vyšší minimální a maximální vyměřovací základ sociálního pojištění vyplývající z průměrné mzdy.

Přehled VZP za rok 2014

Ve výpočtech se uplatní nové legislativní konstanty. Minimální vyměřovací základ zdrav. poj. se zvyšuje 12.942 -> 12.971 Kč, nová výše minimální zálohy bude zvýšena 1.752 -> 1.797 Kč.

Přehled VZP datovou schránkou

Roční Přehled OSVČ o zdravotním pojištění můžete poslat pojišťovně datovou schránkou. Do zdravotní pojišťovny odesíláte PDF tiskopis, který se pro kontrolu ukáže na obrazovce. Kód pojišťovny (např. 111 pro VZP) jsou první 3 znaky údaje Pojišťovna na začátku formuláře. Odesílaný soubor je uložen v adresáři {MAIL}, jméno souboru obsahuje zkratku OSVC a kód zdravotní pojišťovny, např. OSVC_111.PDF.

ICZ {PDF4} formulář OSVC

Roční Přehled OSVČ jsme napojili na sadu elektronických formulářů pro jednotlivé zdravotní pojišťovny. Program vybere příslušný tiskopis (liší se logem v hlavičce) podle údaje Pojišťovna. Pojišťovny zveřejňují tiskopisy postupně, do účta je doplňujeme průběžně v rámci aktualizací. Když formulář příslušné ZP není k dispozici, použijeme tiskopis jiné pojišťovny.

Předmět pro datovou schránku

Předmět zprávy odesílané z účta datovou schránkou dosud obsahoval jen název tiskopisu. Nyní Předmět naplňujeme podle nového parametru s maskou (proměnnými).

Úrok z prodlení: roční sazba

Pro úrok z prodlení se použije § 1970 nového občanského zákoníku. Pokud není úrok z prodlení sjednán, postupuje se podle Nařízení vlády číslo 351/2013 Sb. Při výpočtu úroku z prodlení se vychází z roční repo sazby (platné k 1. dni pololetí, kdy vznikl dluh) zvýšené o 8 % (v současné době 8.05 %). Do parametrů účta jsme proto doplnili k denní sazbě také roční sazbu úroku z prodlení.

Seznam bank pro Homebanking

Aktualizovali jsme seznam bank pro HomeBanking, srovnali podle kódu banky. Napříště se na jednotlivé formáty odkazujeme názvem a směrovým kódem banky (dříve názvem programu). K nejrozšířenějším bankám přidáváme Fio banku a Raiffeisenbank.

Příkaz k úhradě HoBa: AV pole

Při exportu Příkazu k úhradě z účta do banky můžete vyplnit textové AV pole s poznámkou o platbě. Text se pak objeví na bankovním výpisu a přispěje k jeho přehlednosti.

Číselník textů: ShiftF5-pohled

Číselník textů pro finance obsahuje tři údaje: Text, Druh a Firmu z adresáře. Jestliže používáte jen některé z nich, můžete zúžit pohled do číselníku. Klávesa ShiftF5-pohled přepíná při výběru z číselníku mezi seznamy Text / Text+Druh / Text+Druh+Firma.

Jméno fyzické osoby v názvu firmy

Někteří uživatelé zadávají název firmy podle rejstříků podnikatelských subjektů. U fyzických osob zpravidla obsahuje jméno a příjmení. Jako pomůcku pro pořízení údaje Firma po F7 nabídneme různé varianty pro naplnění údaje a ruční doeditování.

Parametry účtované firmy ARES

Stejně jako do adresáře firem můžete nyní převzít adresu z internetového registru ARES i do parametrů účtované firmy.

Součty v seznamech financí

Nové součtované sestavy pro soubory financí. Součty pro vybranou podmnožinu (ShiftF1, ShiftF3-výběr) nebo označenou skupinu vět.

Daňové zvýhodnění na děti

Od roku 2015 se zvyšuje sleva na dani na vyživované děti: na druhé dítě o 200 korun měsíčně (2.400 korun ročně) a na třetí a na každé další dítě o 300 korun měsíčně (3.600 korun ročně). Maximální výše daňového bonusu 60.300 zůstává nezměněna.

daňové zvýhodnění (měsíčně)   2014     2015
------------------------------------------------------------
1.dítě             1.117    1.117
2.dítě             1.117    1.317
3. a další dítě        1.117    1.417

Minimální mzda

Nařízení vlády 204/2014 zvyšuje minimální mzdu od 1. 1. 2015.

minimální mzda         2014     2015
------------------------------------------------------------
měsíční            8.500    9.200
hodinová            50,60    55,00

Nárok na daňový bonus na dítě

Podmínkou pro nárok na daňový bonus je dosažení příjmu ve výši alespoň poloviny minimální mzdy platné k 1. lednu. Důsledkem zvýšení minimální mzdy z 8.500 na 9.200 je vyšší hranice pro uplatnění bonusu v roce 2015.

                  2014      2015
------------------------------------------------------------
měsíční příjem pro bonus      4250      4600
roční příjem pro bonus       51000     55200

Příplatky za ztížené prostředí

Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí za každý ztěžující vliv nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy. Se zvýšením minimální mzdy se zvyšuje i minimální sazba příplatku, naposled z 5.06 na 5.50 Kč/hod.

Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění

 2014      2015
--------------------------
1.245.216    1.277.328

Hranice pro solidární zvýšení daně

         2014     2015
----------------------------------------
měsíční     103.768   106.444
roční     1.245.216  1.277.328

Poznámka: Daňové přiznání bude podávat poplatník jen v případě, že se u něj o solidární zvýšení bude zvyšovat celoroční daň, nikoliv měsíční záloha. Použije se již pro rok 2014.

Redukční hranice pro nemoc

Pro účely důchodového pojištění se v roce 2015 zvyšují redukční hranice pro náhrady za dobu nemoci (vyplácí zaměstnavatel) a nemocenské dávky (vyplácí OSSZ od 15. kalendářního dne nemoci).

Redukce průměrného hodinového výdělku pro náhrady za dobu nemoci

       90%   60%   30%
  2014  151.38  227.15  454.13
  2015  155.40  232.93  465.85

Redukce průměrného denního výdělku pro nemocenské dávky OSSZ

       90%   60%   30%
  2014   865  1.298  2.595
  2015   888  1.331  2.662

Aktualizované tiskopisy

název tiskopisu              vzor 2014  vzor 2015
-----------------------------------------------------------------
Přehled o výši pojistného 89 542        9      10
Vyúčtování zálohové daně 5459         19      21
Počet zaměstnanců 5490/1            13      14
Vyúčtování srážkové daně 5466         16      17
Žádost o vrácení měsíčního bonusu 5241     8      9
Žádost o vrácení ročního bonusu 5246      8      9
Výpočet daně a daňového zvýhodnění 5460/1   18      19
Prohlášení poplatníka daně z příjmů 5457    23      24

Nový tiskopis

Potvrzení zaměstnavatele pro daň. zvýhodnění MFin 5556 vzor 1

Kalkulačka nezabavitelná část mzdy

Změna ve výpočtu srážek ze mzdy zaměstnanců na splácení dluhů podle exekučních příkazů. Od roku 2015 se snižují normativní náklady na bydlení z 5.873 na 5.767 Kč.

Přehled o pojistném VZP datovou schránkou

Měsíční výkaz z mezd zdravotní pojišťovně (PPZ) a hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ) nyní můžete odeslat datovou schránkou. PPZ: Odesíláte PDF tiskopis Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele. Jméno souboru v adresáři {MAIL} obsahuje zkratku PPZ a kód zdravotní pojišťovny, např. PPZ_111.PDF. HOZ (přihláška a odhláška): Odeslání datovou schránkou je omezené na skupinu nejvýše 4 zaměstnanců (jedna strana tiskopisu). Jméno souboru je {MAIL}\HOZ_111.PDF.

Přehled z mezd pro Portál VZP

VZP přijímá přes svůj Portál VZP měsíční hlášení od zaměstnavatele o zdravotním pojištění z mezd. Máte-li přístup na Portál VZP, můžete soubor vygenerovaný z účta poslat elektronicky do VZP. Soubor ukládáme do podadresáře {MAIL}. Jméno souboru je IČO zaměstnavatele, přípona „.00p“.

Sleva na děti u obou manželů

Odstupňování daňového zvýhodnění na vyživované děti (DZVD) podle počtu dětí komplikuje výpočet slevy na dani, když DZVD uplatňují oba manželé.

Příklad: 4 děti v domácnosti, manžel i manželka uplatňují 2 děti. Pak je třeba také určit, které dítě se pro potřeby DZVD považuje za 1., 2., 3. a 4. vyživované dítě. Uplatněná sleva u manžela a u manželky se bude lišit! Vše je ještě složitější, je-li některé dítě invalidní.

Řešení v Účtu: rozdělení vyživovaných dětí mezi manžele považujeme za výjimku, kterou je třeba ošetřit ve mzdě ručně. Předpokládáme, že zaměstnanec uplatňuje DZVD sám, pořadí dětí určí program. Při rozdělení dětí mezi manžele spočítejte daňové zvýhodnění a částku dosaďte do údaje Daňové zvýhodnění ručně do osobní evidence.

Zpět k příkladu: jestliže manžel uplatňuje slevu na 1. a 2.vyživované dítě, program správně spočítá 1117+1317=2434 Kč, není třeba nic měnit. Když ale uplatňuje 3. a 4. dítě, zadejte 1417+1417=2834 Kč.

Kalkulačka Sleva na děti

V nové kalkulačce můžete spočítat daňové zvýhodnění na vyživované děti, zejména v komplikovaných případech: rozdělení uplatněné slevy mezi manžele (odstupňovaná výše slevy podle pořadí dítěte) nebo u dětí s průkazem ZTP/P (dvojnásobná sleva).

Děti zaměstnanců

Kvůli odstupňovaným slevám na děti přibyl v tiskopisech MFin údaj „Uplatnění nároku ve výši stanovené na ...“ s hodnotami

 1.  jedno dítě              1.117 Kč
 2.  druhé dítě              1.317 Kč
 3.  třetí a každé další vyživované dítě  1.417 Kč
 N  neuplatňuji daňové zvýhodnění       0 Kč

Do evidence dětí jsme přidali údaj Uplat (F7).

Sleva na umístění dítěte

V ročním zúčtování záloh z mezd se již za rok 2014 uplatní nová sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení (mateřské školce). Roční slevu (nejvýše ve výši minimální mzdy) zadáte v podkladech pro roční zúčtování záloh.

Neplacené volno a zdravotní pojištění

Vyměřovacím základem zdravotního pojištění za dny neplaceného volna byla poměrná část minimální mzdy. Od roku 2015 je však příslušný odstavec § 3/5 zákona 592/1992 o zdravotním pojištění zrušen. Neplacené volno tak již nezvyšuje odvod zdravotního pojištění, při dodržení minimálního vyměřovacího základu a dalších předpisů.

Pracovní smlouvy: číslo účtu

Do pracovních smluv doplňujeme 4 proměnné: ??BANKA, ??ÚČET, ?BANKA, ?ÚČET pro bankovní spojení zaměstnavatele i zaměstnance.

Malé obce ve výkazech pro ČSSZ

Adresa zaměstnance z malé obce bez vlastní pošty je v účtu uložená např. takto:

        Jan Novák
        Janov 123
    473 01 NOVÝ BOR 

Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení