Nová verze TAX 2015 rel. 6100

5. Prosinec 2014 - 15:48 — admin

Byla vydána nová verze programu pro vyplňování daňových přiznání TAX 2015 rel. 6100.

Aktualizace přináší tyto změny: 

TAX 2015 daňová přiznání

 

Datová komunikace

Máte zřízenou datovou schránku? V tom případě vás jistě potěší novinka programu TAX, díky které nyní můžete odesílat tiskopisy ve formátu XML na příslušný úřad přímo z programu.

Velkou výhodou této novinky je, že oproti stávajícímu postupu, kdy jste předávali soubory úřadům prostřednictvím aplikace EPO (daňová přiznání), popř. aplikace VREP (přehled OSVČ), nevyžadují datové schránky zřízení elektronického podpisu.

Chtěli byste si vést evidenci odeslaných datových zpráv? V tom případě vám usnadní práci nová agenda programu TAX, kterou najdete pod názvem Odeslané datové zprávy. V této agendě pak vždy zpětně dohledáte i veškerou svoji komunikaci s úřady, jíž jste učinili z programu TAX přes datovou schránku.

Registrace k dani

Chcete, případně máte povinnost být registrováni jako plátci DPH? Pak zajisté využijete novou přihlášku k registraci k DPH, kterou vám program TAX nabízí.

Pokud jste osobou povinnou k dani a jako plátce DPH se tedy registrujete z důvodu překročení zákonem stanoveného obratu, jste povinni podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém jste překročili tento stanovený obrat. Jakožto identifikovaná osoba máte povinnost přihlášku podat nejdéle do 15 dnů ode dne, ve kterém jste se stali identifikovanou osobou.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Podáváte-li přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, kde nabytou věcí je pozemek, a při výpočtu vycházíte ze směrné hodnoty nabyté věci, dokládáte spolu s přiznáním také tiskopis nazvaný Příloha č. 2 – k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty pozemku. Tu můžete nyní nově vystavit i v programu TAX.

Směrnou hodnotu pozemku vám pak stanoví příslušný finanční úřad právě na základě této přílohy.

Daň z příjmů fyzických osob

Podáváte-li daňové přiznání z důvodu insolvenčního řízení, můžete nově v programu TAX uplatnit slevu na poplatníka pouze za část zdaňovacího období.

Z § 38gb zákona o dani z příjmů vyplývá, že poplatník, který podává daňové přiznání v průběhu zdaňovacího období z důvodu insolvenčního řízení, uplatní slevu na poplatníka podle § 35ba odst. 1 písm. a) ve výši jedné dvanáctiny za každý započatý měsíc zdaňovacího období.

Daň silniční

V programu TAX nyní najdete aktualizovanou sestavu Přehled záloh. Ocení jej především účetní firmy, které mají klienty, co platí silniční daň jednorázově, a zasílají jim přehled záloh pro aktuální rok.

Aktuální sestava s přehledem záloh již zobrazuje reálný přehled roční daňové povinnosti, ve kterém je započtena už také prosincová daň.

Ostatní

  • Mnohým z vás se stávalo, že se do polí Firma, resp. Název poplatníka u právnické osoby nevešly celé názvy. Například školská zařízení mají povinnost do svého názvu vkládat i adresu. Pole jsou proto rozšířena až na 255 znaků.
  • Nová verze daňových přiznání TAX nyní podporuje nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2015. Ten využijete především vy, kdo odesíláte tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ elektronicky prostřednictvím aplikace VREP na Českou správu sociálního zabezpečení.
  • Nově došlo k aktualizaci číselníku obcí a základních územních jednotek (ZÚJ), podle vyhlášky č. 186/2014 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
  • V programu TAX byly aktualizovány databáze správ sociálních zabezpečení, zdravotních pojišťoven, finančních úřadů a územních pracovišť.
  • V agendě Kódy bank byl aktualizován číselník bankovních ústavů.Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení