Aktualizace TAX 2014 rel. 6003

27. Leden 2014 - 11:17 — admin

Byla vydána aktualizace programu na daňová přiznání TAX 2014 rel. 6003.

TAX 2014 daňová přiznání

Aktualizace přináší tyto změny:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013. V případě, že jste vystavili Přehled ve starší verzi, doporučujeme Přehled zkontrolovat. 
 • Pro Revírní bratrskou pokladnu a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2013.
 • Byly aktualizovány tiskopisy Potvrzení o době trvání zaměstnání za rok 2013 a Potvrzení o studiu.
 • Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013.
 • Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda, Vojenskou zdravotní pojišťovnu a Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2013.
 • Na formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2012 a roky předcházející již vstupuje příjmení poplatníka.
 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013, MFin 5405 vzor č. 20, včetně příloh.
 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2014 pro elektronické podání tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ na ČSSZ prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e – Podání (VREP).
 • Byl upraven výpočet nové výše zálohy v případě, že v daňovém přiznání jsou vyňaty příjmy ze zdrojů v zahraničí podle § 10 zákona.
 • V sekci Slevy na dani bylo pole Příjmení a jméno rozděleno na dvě samostatné pole. V poli Příjmení na záložce Osoby v agendě Adresář je nyní možné zadat 36 znaků.

Majetkové daně

Níže uvedené tiskopisy využijete pouze v případě, že právní účinky nastaly v roce 2013:

 • Aktualizace tiskopisu Přiznání k dani darovací, MFin 5409/1 – vzor č. 14.
 • Tiskopis Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 nebo podle § 20 odst. 10 zákona č. 357/1992 Sb., MFin 5512 byl aktualizován na vzor č. 6.
 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí při nabytí, převodu nebo přechodu majetku osvobozeném podle § 20 a § 23 zákona č. 357/1992 Sb., MFin 5461 – vzor č. 12.
 • Aktualizace tiskopisu Přiznání k dani dědické, MFin 5409 – vzor č. 12.
 • Tiskopis Přiznání k dani z převodu nemovitostí, MFin 5410 byl aktualizován na vzor č. 16.

Daň z nemovitých věcí

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2014, MFin 5450 – vzor č. 14 a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2014, MFin 5450/1 – vzor č. 18.
  V případě, že jste vystavili přiznání ve verzi 6001, doporučujeme dané přiznání zkontrolovat.
 • Přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2014 je možné podat elektronicky na daňový portál finanční správy.

Daň silniční

 • Byl zpřístupněn tiskopis Přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2013, MFin 5407 – vzor č. 15 a byly aktualizovány Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční, MFin 5408 – vzor č. 20.
 • Na daňový portál finanční správy ČR je možné podat elektronicky tiskopis Přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2013 resp. za část roku 2014.

Ostatní

 • V sestavě Rozvaha v plném rozsahu za rok 2013 bylo upraveno číslo řádku 87 (Rezervy podle zvláštních předpisů).
 • V agendě Změna reg. údajů / Zrušení registrace (agenda Přiznání / Registrace) je v sekci Otázky nyní možné ohlásit zrušení či zadat více nových tuzemských účtů. Tyto bankovní účty poté vstoupí do nové tiskové sestavy „Příloha – tuzemské účty“.
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2013 je možné podat na daňový portál finanční správy (EPO) elektronicky.
 • Na daňový portál finanční správy je umožněno elektronické podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2013 včetně příloh a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob za rok 2013 včetně přílohy.
 • Do programu TAX byla přidána možnost provést aktualizaci programu přes příkazový řádek pomocí parametru tax.exe /update. Správce vytvoří naplánovanou úlohu (např. TAX.exe /Update) a umožní pomocí této úlohy provést aktualizaci i běžnému uživateli.
  Po spuštění parametru tax.exe /update systém zkontroluje, zda je dostupná aktualizace (update) programu TAX. Pokud je update stažený, aktualizace se automaticky provede a poté se program TAX ukončí. Bude-li tato operace neúspěšná, vrátí systém chybový návratový kód.
 • V agendě Přiznání/Obecné podání je již možné otevřít obecné podání. V případě, že jste přiznání již vystavili ve verzi 6000 či 6001, je nutné podání aktualizovat prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizace poplatníka, případně jej vystavit znovu.
 • Pokud je v Přiznání k dani z přidané hodnoty vyplněn pouze ř. 60 - Úprava odpočtu daně (§ 78 až 78d), není již na první straně tiskopisu označeno pole „Neexistují-li údaje pro stranu 2, proškrtněte (X)“.
 • Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků byl aktualizován podle vyhlášky č. 356/2013 Sb. V případě, že jste již vystavili Přiznání k dani z nemovitostí na rok 2014 ve verzi 6000, je nutné ceny katastrálních území zaktualizovat ručně prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat ceny KÚ.
 • Při elektronickém podání opravného dodatečného přiznání k dani z přidané hodnoty dojde ke správnému označení typu přiznání.
 • Bylo upraveno zobrazování textu zadaného v sekci Text písemnosti v agendě Přiznání/Obecné podání na stejnojmenné tiskové sestavě.
 • Při elektronickém odeslání Obecného podání vstupuje ve větě D do elementu "Místo vyhotovení" pouze 20 znaků.

Závislá činnost

 • Byl aktualizován tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459 – vzor č. 19, včetně příloh.
 • Aktualizace tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob, MFin 5466 – vzor č. 16, včetně přílohy k vyúčtování daně, MFin 5466/A – vzor č. 12.
 • Byl aktualizován tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, MFin 5460/1 – vzor č. 18.

 


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení