Změny ve mzdách v roce 2014

3. Leden 2014 - 19:17 — admin

Jaké změny v oblasti mezd nás čekají v roce 2014?

V oblasti daně z příjmů fyzických osob zůstává:

 • superhrubá mzda
 • sazba 15 %
 • 7 % solidární zvýšení daně

V oblasti daně z příjmů fyzických osob se mění:

 • zvýší se limit pro uplatnění konečné srážkové daně u poplatníků, kteří nepodepíší u zaměstnavatele prohlášení k dani, a to na 10 000 Kč/měsíc a zároveň ji bude možné použít pouze u příjmů z dohod o provedení práce,
 • příjmy za práci učňů a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy budou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob a zároveň i od sociálního a zdravotního pojištění.

V oblasti nemocenského, sociálního a zdravotního pojištění zůstává:

 • sazby pojistného,
 • minimální příjem pro zaměstnance, který zakládá účast na nemocenském ( i důchodovém pojištění) bude stále činit 2 500 Kč,
 • pro zdravotní pojištění se nebude uplatňovat maximální vyměřovací základ,
 • minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění bude činit 1 148 Kč,
 • ČSSZ ještě v příštím roce umožní zasílat příslušné tiskopisy v klasické papírové podobě (o 1 rok se odkládá povinnost elektronické komunikace).

V oblasti nemocenského, sociálního a zdravotního pojištění se mění:

 • maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění bude ve výši 1.245.216 Kč,
 • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů (a to pouze za pracovní dny a tzv. placené svátky),
 •  redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu:
  • první redukční hranice bude činit 865 Kč,
  • druhá redukční hranice bude činit 1 298 Kč,
  • třetí redukční hranice bude činit 2 595 Kč.

Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení