Nová verze WINLEX 2013 k 1.3.2013

8. Březen 2013 - 17:06 — admin

Právní systém WINLEX byl aktualizován k 1.3.2013. WINLEX nyní obsahuje plná znění více než 6000 právních předpisů z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva. V produktu je nově obsaženo více než 100 novelizovaných nebo nově zařazených norem.

Mezi nejdůležitější změny patří novelizace zákona o spotřebitelském úvěru, rozsáhlá novelizace zákona o léčivech a dále novelizace vysokoškolského zákona, zákona o specifických zdravotních službách, novelizace vyhlášky o stanovení hygienických požadavků na kosmetické výrobky a některých cenových vyhlášek atd.

WINLEX k 1. březnu obsahuje mimo jiné nově zařazené předpisy a další informační dokumenty:

  • zákon o obětech trestných činů,
  • vyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu a řada důležitých pokynů a informací Ministerstva financí, např. k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013,
  • informace GFŘ k prokázání daňové rezidence u fyzických a právnických osob pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1. 1. 2013,
  • stanovisko k výpočtu dílčího základu pro odvod z loterií a jiných podobných her povolovaných na základě § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen „loterní zákon“),
  • informace ke správě daní z nemovitostí od 1. ledna 2013,
  • informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (nespolehlivý plátce),
  • vzorový příklad na výpočet zálohy na daň u poplatníka, na kterého se vztahuje při výpočtu zálohy solidární zvýšení daně,
  • informace o schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za účetní období roku 2012 a další.

Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení