Aktualizace TAX 2013 rel. 5902

18. Leden 2013 - 17:50 — admin

Byla vydána aktualizace programu na daňová přiznání TAX 2013 rel. 5902.

TAX 2013 daňová přiznání

Aktualizace přináší tyto změny:

Daň z přidané hodnoty

 • Aktualizován tiskopis Přiznání k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2013, MFin 5401 vzor č. 18, včetně Pokynů k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty, MFin 5412 - vzor č. 14.
 • Podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se od 1. ledna 2013 mění výše sazeb DPH – snížená sazba DPH z dosavadních 14 % na 15 % a základní sazba z 20 % na 21 %. Na základě těchto nových sazeb byla upravena kontrola maximální odchylky v sekci Otázky.
 • Na daňový portál EPO bylo umožněno elektronické podání tiskopisů: Přiznání k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2013, Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2013 a Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2013.V sekci Rekapitulace již nedojde k znásobení řádků příloh daňového přiznání.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2012, MFin 5405 vzor č. 19, včetně příloh.
 • Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2012.

Daň z příjmů právnických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z příjmů právnických osob platný za zdaňovací období 2012, MFin 5404 – vzor č. 23 včetně Pokynů k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob, MFin 5404/1 – vzor č. 23.
 • Na daňový portál EPO je možné elektronicky podat tiskopis Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2012.

Daň silniční

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani silniční za kalendářní rok 2012, MFin 5407 – vzor č. 15 a Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční, MFin 5408 – vzor č. 19.
 • Přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2012 resp. za část roku 2013 je možné podat elektronicky.

Daň z nemovitostí

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013, MFin 5450 – vzor č. 13 a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013, MFin 5450/1 – vzor č. 17.
 • Přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013 je možné podat elektronicky.
 • Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků byl aktualizován podle vyhlášky č. 412/2012 Sb. V případě, že jste již vystavili Přiznání k dani z nemovitostí na rok 2013 ve verzi 5900, je nutné ceny katastrálních území zaktualizovat ručně prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat ceny KÚ.

Závislá činnost

 • Byl aktualizován tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459 – vzor č. 18, včetně příloh.
 • Aktualizace tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob, MFin 5466 – vzor č. 15, včetně přílohy k vyúčtování daně, MFin 5466/A – vzor č. 11.
 • Byl aktualizován tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, MFin 5460/1 – vzor č. 17.

Nová struktura české daňové správy a změny čísel účtů pro placení daní

 • Od 1. ledna 2013 je nově pověřeno výběrem daní 14 finančních úřadů (v krajských městech) a 1 Specializovaný finanční úřad. Současných 199 finančních úřadů je transformováno na územní pracoviště jednotlivých krajských finančních úřadů.

  Od 1. ledna 2013 došlo také ke změně čísel bankovních účtů finančních úřadů. Matriková část určuje finanční úřad a všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají vždy stejnou matrikovou část.
  Při bezhotovostní platbě daní nebo platbě v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A je zapotřebí od 1. ledna 2013 posílat úhrady na nové bankovní účty. Platby adresované na stávající účty budou vráceny. Více informací o placení daní včetně přehledů předčíslí a matrikových částí jednotlivých finančních úřadů najdete na http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_17014.html.

  V programu TAX naleznete finanční úřady a jejich územní pracoviště v agendě Nastavení/Finanční úřady. Pro správné vyplnění daňových přiznání a bezproblémové placení daní v roce 2013 je nutné v agendě Adresář poplatníků a případně v již vystaveném přiznání zkontrolovat, popřípadě doplnit příslušný finanční úřad a jeho územní pracoviště.

Ostatní

 • Pro rok 2013 byly aktualizovány tiskové sestavy Rozvaha v plném rozsahu, Rozvaha v plném rozsahu (anglicky) a Rozvaha v plném rozsahu (německy).
 • Aktualizace tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob, MFin 5466 – vzor č. 15, včetně přílohy k vyúčtování daně, MFin 5466/A – vzor č. 11.
 • V agendě Přiznání/Obecné podání je již možné vystavit a otevřít obecné podání.
 • Byl zapracován daňový kalendář pro rok 2013.
 • Při náhledu na tiskovou sestavu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2011 a roky předchozí již nedojde k ukončení programu TAX.

Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení