Nová certifikovaná verze ABRA G1 a G2 12.05.06

12. Listopad 2012 - 10:33 — admin

9.11.2012 byla vydána nová verze účetního programu ABRA G1 (daňová evidence) a ABRA G2 (podvojné účetnictví) verze 12.05.06.

Nové agendy a moduly, rozšíření stávajících, spuštění systému:

 • Nově lze přiřazovat obrázky v agendách výběrem z obrázku z číselníku.
 • V seznamu reportů/exportů je možné funkcí Aktualizovat provést aktualizaci systémové definice reportu/exportu ze souboru nebo z URL.

Adresář:

 • V Adresáři firem bylo upraveno slučování firem. Průvodce sloučením firem umožní sloučit i provozovny.

Banka:

 • Možnosti párování plateb v řádcích Bankovního výpisu s placenými doklady byly rozšířeny o možnost hledat potenciální doklad ke spárování pouze v nezaplacených.
 • V řádcích Bankovního výpisu si lze zvýraznit řádky s dosud nepřipárovanými platbami. Zároveň lze rovnou kontrolovat aktuální stav zaplacení připárovaného dokladu.
 • Na platebním příkazu lze nově nastait, jaký platební příkaz (tuzemský/zahraniční) má bankovní ovladač vygenerovat.
 • Na Bankovních ovladačích byly provedeny úpravy, aby se daly slovenské bankovní ovladače používat v české instalaci a naopak české ovladače ve slovenské instalaci.

CRM:

 • Syntaxe volání proměnných kampaní byla změněna na ^název_proměnné^. Update původní formát zápisu proměnné %název_proměnné% zkonvertuje na nový.

Kompletace a Gastrovýroba:

 • Byl vylepšen výdej materiálu/surovin na Kompletační listy (KL)/Výrobní listy gastrovýroby (VLG), u něhož dochází k převodu materiálu/surovin z provozního skladu.
 • Převod lze nyní uživatelsky ovlivnit, např. zaokrouhlit převáděné množství. Viz parametr "Automaticky vytvářet převodky" v Nastavení kompletace/gastrovýroby. Byly rozšířeny možnosti smazání dokladu Převodka výdej/Prevodka příjem při přechodu KL/VLG zpět do "přípravy" a jejich zobrazování na záložkách X_vazby KL/VLG.

Maloobchodní a restaurační prodej:

 • Byla upravena volba Dnešní účtenky v servisním menu maloobchodních a restauračních kas. To znamená dva režimy práce pro zobrazené účtenky (Dnešní/Neodvedené) a podpora funkčnosti Změny plateb a provozního vedoucího.
 • V tomto modulu byla doplněna podpora provozních vedoucích. Uživatel s tímto příznakem má možnost provádět různé akce, které jako běžný uživatel mohl udělat pouze, měl-li k tomu oprávnění, nebo které nebylo možné provést vůbec. Např. opravit libovolnou otevřenou účtenku (i z jiných provozů) aj. Oprávnění "Převzít účtenku" bylo odstraněno a nahrazeno provozním vedoucím; vznikla nová funkce Převést účtenku v agendě Účtenky.
 • Byla opravena chyba při fiskalizaci částečného zaplacení FV/ZLV na kase.

Majetek:

 • Do agendy drobného majetku byla přidána možnost provést hromadné vyřazení karet drobného majetku prostřednictvím hromadné opravy data vyřazení a důvodu vyřazení.

Mzdy a personalistika:

 • Výpočet položky "Služební auto pro soukromé účely" byl přesunut na dílčí mzdový list.
 • Uzávěrka mezd byla upravena tak, aby při přechodu nemocenské dávky (náhrady při pracovní neschopnosti) přes hranu čtvrtletí došlo k přenesení nového přůměru na vzniklý řádek ND.
 • Do agendy mzdových listů byly přidány původní varianty sestav "Přehled za firmu (do 2011)" a "Přehled za střediska (do 2011)", aby bylo možno zpětně vytisknout přehledy i za staré roky (kvůli změnám ve výpočtech nové sestavy na toto použít nelze.)

Nákup:

 • Byl přidán nový parametr "Povolit změnu lokálních částek na řádcích přijatých dokladů v cizí měně", na jehož základě lze u daňových dokladů v cizí měně editovat i lokální částky vypočtené systémeme (Bez daně (lok.), DPH (lok.), Celkem (lok.)).

SCM:

 • Práce se seznamem Bilance byla vylepšena. (Je zde možnost filtrovat pouze dočasné krize, editovat k řádkům dočasnou poznámku a kopírovat označené do schránky.)
 • Do dopňku definovatelného formuláře "SCM- Vývoj" přibyla možnost otevření zobrazovaného dokladu v agendě.

Skladové hospodářství:

 • Byly rozšířeny možnosti předvyplňování ceny na řádku Inventární přebytek.

Účetnictví:

 • Podpora evidence zaplacené DPH v jiné zemi EU a nárokování vrácení DPH z jiné země EU.

Ostatní:

 • U číselníkových agend lze nově vytvářet zástupce s nadefinovanými filtry.
 • Byly odstraněny agendy "Export úč. žádostí do ABRA Gold", "Řady dokladů pro export do ABRA Gold", "Import z ABRA Gold". Nadále nebudou k dispozici.
 • Nyní si lze přímo z agend ABRA Gx otevřít e-shop ABRA Software.

Verze nevyžaduje nové aktivační klíče, je plně funkční s klíči pro verzi 12.xx


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení