Co na nás vláda chystá od roku 2013

12. Listopad 2012 - 10:23 — admin

Podívejme se na nejdůležitější změny v daňové a pojistné oblasti, které připravila vláda pro roky 2013 až 2015.

ZVÝŠENÍ SAZEB DPH

Pro roky 2013 až 2015 dojde ke zvýšení obou sazeb DPH na 21 % a 15 %. Od roku 2016 se sazby sjednotí na 17,5 %.

SOLIDÁRNÍ ZVÝŠENÍ DANĚ

Daň z příjmů fyzických osob (15 %) se zvýší o 7 % z rozdílu mezi součtem dílčího základu daně podle § 6 a § 7 a 48násobkem průměrné mzdy (maximální vyměřovací základ sociálního pojištění) stanovené podle zákona upravující pojistné na sociální zabezpečení. Bude platit pro roky 2013 až 2015.

Při výpočtu podle § 38h/2 se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy. Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi

  1. příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a
  2. 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u něhož se zvyšuje o solidární zvýšení daně daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti.

OMEZENÍ VÝDAJOVÝCH PAUŠÁLŮ

Stávající výše výdajových paušálů bude zachována. U činností spadajících do paušálů ve výši 40 %, resp. 30 % bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena 800 tis. Kč, resp. 600 tis. Kč (tedy maximálním možným odpočtem rovným 40 %, resp. 30 % z mezního příjmu stanoveného ve výši 2 mil. Kč).

ZRUŠENÍ SLEVY PŘI UPLATNĚNÍ PAUŠÁLU

Uplatní-li poplatník výdaje procentem z příjmů a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže

  1. využít slevy na manželku (manžela),
  2. uplatnit daňové zvýhodnění.

ZRUŠENÍ ZÁKLADNÍ SLEVY PRO PRACUJÍCÍ DŮCHODCE

V roce 2008 bylo důchodcům umožněno uplatňovat základní slevu na dani. Vláda ji chce od roku 2013 (do roku 2015) pro důchodce opět zrušit.

ZAVEDENÍ SRÁŽKOVÉ DANĚ VŮČI DAŇOVÝM RÁJŮM

V současné době se na příjmy zahraničních daňových rezidentů uplatňuje srážková daň ve výši 15 %. S účinností od roku 2013 chce vládat zvýšit sazbu této daně na úroveň 35 %. Nevztahuje se na poplatníky ze států, se kterými má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

ZVÝŠENÍ DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Od roku 2013 dojde ke zvýšení daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod (ze 3 % na 4 %).

SNÍŽENÍ A ZRUŠENÍ VRATKY SPOTŘEBNÍ DANĚ Z NAFTY

Osoby provozující zemědělskou prvovýrobu budou mít v roce 2012 nárok na vrácení 40 % (dosud 60 %) spotřební daně z motorové nafty a 57 % (dosud 80 %) spotřební daně z tzv. směsné nafty, které byly prokazatelně spotřebovány pro zemědělskou prvovýrobu. Od roku 2014 se navrhuje zrušení tzv. zelené nafty.

ZRUŠÍ SE STROP NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

V současnosti činí strop pro sociální pojištění 48násobek průměrné mzdy a pro zdravotní pojištění 72násobek průměrné mzdy. Pro roky 2013 až 2015 by měl být strop pro zdravotní pojištění zrušen.

Zdroj:www.ucto2000.cz
 


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení