Jak založit druhý účet v účetnictví Účto Tichý?

8. Říjen 2012 - 19:31 — admin

Zde najdete návod, jak zadat druhý bankovní účet do programu Účto.

Využití nového účtu při fakturaci a zadávání příkazů k úhradě.

Číslo účtu doplňte do parametrů firmy (Ostatní /Parametry /Firma).

     1.účet         2.účet         3.účet
 Banka: Komerční banka a.s.  GE Money a.s.
  Účet: 123456323/0100     25-333045427/0600
SpecSym:

Potřebný účet vyberte v detailu faktury pomocí /Parametry /Bankovní spojení a v příkazu k úhradě přes /Tisk /Bankovní spojení.

Účtování (vedení evidence) o tomto účtu.

Zkratku pro nový účet zaveďte do číselníku dokladů (Finance /Číselníky /Doklady /Editace číselníku).

Využijte kláves F2 či CtrlN pro nový řádek.

Doklad NázevDokladu      Číslo Plat Znam Plus1 Doplnit Skok
  b  bankovní výpisy KB     5  B     N       A
  a  bankovní výpisy GE Money  1  B     N       A

 

Zobrazení stavu účtu na horní liště peněžního deníku

Pro zobrazení stavu účtu na horní liště peněžního deníku proveďte následující dva kroky.

a) Nový doklad doplňte do součtovaných dokladů (Finance /Číselníky /Doklady /Součtované doklady).

  Zkratka  Stav
1: b    51023.60
2: a      0.00
3:
4:
5:

b) Odkaz na čísla řádků součtovaných dokladů zapište do parametrů editace (Finance /Parametry /Editace), řádku peněžní deník.

STAVY NA PRVNÍM ŘÁDKU PŘI EDITACI
peněžní deník: 1 2 H

Zápis 1 2 H (nezapomeňte na mezery mezi jednotlivými znaky) znamená, že na horní liště deníku uvidíte stavy prvního a druhého dokladu ze součtovaných dokladů (samostatně součty dokladů a i b) a součet dokladů hotovostních.

Poznámka: Při zápise B H se zobrazí kromě součtu hotovostních dokladů i součet všech bankovních účtů (doklady a i b celkem).

Zdroj:www.ucto2000.cz


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení