Nová verze knihy jízd GLX 2012, rel. 10100

10. Srpen 2012 - 12:21 — admin

Byla vydána nová verze knihy jízd a cestovních náhrad GLX s označením GLX 2012, rel.  10100.

Pokud máte zájem o knihu jízd a cestovních náhrad GLX, můžete ji výhodně zakoupit v obchodě BlahaSoft.

Hlavní novinky ve verzi GLX 2012 rel. 10100

Automapa České republiky a Evropy

V programu GLX byly aktualizovány mapové podklady České republiky a nově zapracována také mapa Evropy. Automapu lze nově použít i pro zahraniční cestovní příkazy.

GLX: V agendě Automapa lze zvolenou trasu naplánovat a následně přenést do knihy jízd nebo cestovních příkazů

Město resp. obec je možné vybrat buď ze seznamu míst, nebo kliknutím pravého tlačítka přímo v mapě a zvolením povelu Přidat do trasy.

Nastavení průměrné rychlosti a průměrné spotřeby je možné provést prostřednictvím povelu Záznam/Nastavení parametrů trasy.

Zvětšení či zmenšení mapy provedete prostřednictvím příslušných ikon, respektive zvolením kláves CTRL a + (plus) či CTRL a - (minus).

Z důvodu aktualizace mapových podkladů není možné převést odkazy na původní mapu. Záznamy vytvořené ve starší verzi programu se zobrazí jako ručně zadané, tj. bez vazby na automapu.

Ostatní

  • Volba Automatické posuzování tuzemské pracovní cesty v rámci dvou dnů v agendě Nastavení/Globální nastavení, sekce Cestovní příkazy, se nyní týká pouze tuzemských cestovních příkazů. Od účinnosti novely zákoníku, tj. od 1. ledna 2012, nelze při zahraniční pracovní cestě postupovat podle § 163 odst. 4 zákoníku. Doby trvání pracovní cesty ve dvou kalendářních dnech na území ČR před a po zahraniční části pracovní cesty se tedy již nesčítají.
  • Do agendy Výpisy CCS lze nově načíst i zahraniční výpis v měně EUR. Dále je nyní možné načíst i výpisy, kde je místo čísla karty uvedeno telefonní číslo.
  • Do tiskové sestavy Soupiska cestovních příkazů je doplněn sloupec "Zaúčt.", podle kterého je nyní možné poznat, zda je příkaz již zaúčtován či nikoliv.
  • Upraven výpočet zahraničního stravného v případě průjezdu přes Českou republiku, například zahraniční cesta Německo – Česká republika – Slovensko.
  • Byl aktualizován seznam kódů bank.