Aktualizace TAX 2012 rel. 5803

2. Únor 2012 - 17:02 — admin

Byla vydána aktualizace programu na daňová přiznání TAX 2012 rel. 5803. 

Pokud máte zájem o program pro vyplňování daňových přiznání TAX 2012, můžete jej výhodně zakoupit v obchodě BlahaSoft nebo v obchodě Účetní programy.eu. Také se můžete podívat na náš web o TAX 2012.

TAX 2011 daňová přiznání

Aktualizace přináší mj. tyto změny a doplnění:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu Metal – Aliance a Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2011.
 • Tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011 je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e – Podání (VREP).
 • Na daňový portál EPO je možné elektronicky podat tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2011.
 • Byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011.
 • Byly aktualizovány tiskopisy Potvrzení o době trvání zaměstnání a Potvrzení o studiu za rok 2011.
 • Tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2011 byl aktualizován pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda a pro Revírní bratrskou pokladnu.

Elektronické podání

 • Bylo zapracováno elektronické podání tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob za rok 2011 prostřednictvím daňového portálu EPO.
 • Na daňový portál EPO bylo dále umožněno elektronické podání těchto tiskopisů: Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2011 včetně příloh, Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2011, Přiznání k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2012, Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2012 a Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty pro zdaňovací období 2012.

Ostatní

 • Do agendy Odvody/Závazky byla zapracována poštovní poukázka typu A.
 • Pro rok 2012 byly aktualizovány tiskové sestavy Rozvaha v plném rozsahu, Rozvaha v plném rozsahu (anglicky) a Rozvaha v plném rozsahu (německy).
 • V případě, že je v agendě Vozidla zadáno soukromé osobní vozidlo, u kterého je uvedena denní sazba, nevyplňuje se v tiskopisu Přiznání k dani silniční sloupec 17 – Základ daně ccm.
 • Byl upraven text v sestavě Příloha k účetní závěrce.

Daň silniční

 • Přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2011 je možné podat elektronicky.
 • Byly aktualizovány Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční, MFin 5408 – vzor č. 18.

Daň z převodu nemovitostí


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení