Účto 2012 a vyúčtování záloh z hlediska DPH

30. Leden 2012 - 22:13 — admin

V tomto článku je popsán dopad změny sazby DPH z 10 na 14% a způsob jakým se řeší přijatá záloha v roce 2011 a vyúčtování v roce 2012 v Účtu 2012.

K 1. 1. 2012 došlo ke změně snížené sazby daně z 10 na 14%.

Daň na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak.

Plátce, který nevede účetnictví, je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud však přizná daň ke dni přijetí úplaty, považuje se za osobu, které vznikla povinnost přiznat daň na výstupu.

Jak řešit případy, kdy plátce přijal zálohu v roce 2011 a zdanitelné plnění bylo uskutečněno v roce 2012?

Příklad

Plátce-dodavatel v roce 2011 přijal zálohu ve výši 110.000 Kč. V roce 2012 uskutečnil zdanitelné plnění a provedl vyúčtování takto: celková cena díla 140.000 Kč bez DPH, zaplacená záloha 110.000 Kč.

a) plátce, který ze zálohy odvedl daň

ZÁLOHA: V souladu se zákonem o DPH platným v roce 2011 byla odvedena z přijaté částky daň v sazbě 10%.

--------------------------------DatumDPH--Sazba----BezDaně-------DPH--
 Datum 20.12.11         20.12.11  20%    .      .
Doklad P/115                10% 100000.00  10000.00
 Text záloha akce Panenka          0%    .      .
 Druh PP  / P11 příjem z podnikání  -----------Záloha     .
 Firma 00301 / DigiPan ČESKÁ LÍPA          Částka  110000.00
 Výkon    / .....                Platba H/+Hotovost

VYÚČTOVÁNÍ: Pouze doplatek vyplývající z vyúčtování podléhá sazbě 14 %.

--------------------------------DatumDPH--Sazba----BezDaně-------DPH--
 Datum 25.02.12         25.02.12  20%    .      .
Doklad P/15                 14%  40000.00   5600.00
 Text doplatek akce Panenka         0%    .      .
 Druh PP  / P11 příjem z podnikání  -----------Záloha     .
 Firma 00301 / DigiPan ČESKÁ LÍPA          Částka  45600.00
 Výkon    / .....                Platba H/+Hotovost

VYÚČTOVACÍ FAKTURA: Zaplacenou zálohu bez daně uveďte do položek se záporným znaménkem. Sazby 14 % si nevšímejte.

Položka (ceny v Kč bez daně) JednCena  Množství  CelkCena  DPH
----------------------------------------------------------------------
stavební práce 2012      140000.00  1.000  140000.00  14%
zaplacená záloha 2011    -100000.00  1.000  -100000.00  14%
celkem .........................................   40000.00 Kč
         -----------------------------------------------------
          sazba   bez daně   DPH    s daní
         snížená   40000.00  5600.00  45600.00  14%
         -----------------------------------------------------
k úhradě ........................................  45600.00 Kč

b) plátce, který ze zálohy neodvedl daň

ZÁLOHA:

--------------------------------DatumDPH--Sazba----BezDaně-------DPH--
 Datum 20.12.11                    .      .
Doklad P/115                      .      .
 Text záloha akce Panenka               .      .
 Druh PP  / P11 příjem z podnikání  -----------Záloha     .
 Firma 00301 / DigiPan ČESKÁ LÍPA          Částka  110000.00
 Výkon    / .....                Platba H/+Hotovost

VYÚČTOVÁNÍ: Celá částka bez daně podléhá sazbě 14 % bez ohledu na zaplacenou zálohu.

--------------------------------DatumDPH--Sazba----BezDaně-------DPH--
 Datum 25.02.12         25.02.12  20%    .      .
Doklad P/15                 14% 140000.00  19600.00
 Text doplatek akce Panenka         0%    .   159600.00
 Druh PP  / P11 příjem z podnikání  -----------Záloha  110000.00
 Firma 00301 / DigiPan ČESKÁ LÍPA          Částka  49600.00
 Výkon    / .....                Platba H/+Hotovost

VYÚČTOVACÍ FAKTURA: Zaplacenou zálohu zapište v hlavičce faktury (zde stiskněte Ctrl F7 a volte /Tabulka DPH pro zálohu) do údaje „nedaňová“.

Položka (ceny v Kč bez daně) JednCena  Množství  CelkCena  DPH
----------------------------------------------------------------------
stavební práce 2012      140000.00  1.000  140000.00  14%
         -----------------------------------------------------
          sazba   bez daně   DPH    s daní
         snížená   140000.00 19600.00  159600.00  14%
         -----------------------------------------------------
záloha                       110000.00
k úhradě ........................................  49600.00 Kč

Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení