Aktualizace TAX 2012 rel. 5801

21. Prosinec 2011 - 19:57 — admin

Byla vydána aktualizace programu na daňová přiznání TAX 2012 rel. 5801. 

Pokud máte zájem o program pro vyplňování daňových přiznání TAX 2012, můžete jej výhodně zakoupit v obchodě BlahaSoft nebo v obchodě Účetní programy.eu. Také se můžete podívat na náš web o TAX 2012.

TAX 2011 daňová přiznání

Aktualizace přináší mj. tyto změny a doplnění:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Byl aktualizován tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2011, MFin 5405 – vzor č. 18, včetně příloh.
 • Zapracovány legislativní změny pro zdaňovací období započaté v roce 2012.
 • Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu byl aktualizován tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ za rok 2011.

Daň z přidané hodnoty

 • Přenesení daňové povinnosti - od 1. ledna 2012 se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti i na poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Z tohoto důvodu je zaveden nový kód předmětu plnění „4 – Stavební a montážní práce“, u kterého se nevyplňuje rozsah plnění (tj. pole Množství) a měrná jednotka.

  Dále dochází ke změně u kódu předmětu plnění pro dodání zboží z přílohy č. 5 - dříve konkrétní číselný kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží je nahrazen jednomístným kódem „5 – Dodání zboží dle přílohy č. 5“.

 • Podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se od 1. ledna 2012 mění výše snížené sazby DPH z 10 % na 14 %.

Závislá činnost

 • Byl aktualizován tiskopis Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MFin 5459 – vzor č. 17, včetně příloh.
 • Aktualizace tiskopisu Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob, MFin 5466 – vzor č. 14, včetně přílohy k vyúčtování daně, MFin 5466/A – vzor č. 10.
 • Byl aktualizován tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, MFin 5460/1 – vzor č. 16.

Ostatní

 • Od 1.1.2012 je ukončen Portál veřejné správy (PVS) a od tohoto data již nebude možné tiskopisy prostřednictvím PVS elektronicky podávat.

  ČSSZ připravila vlastní portál Veřejné rozhraní e – Podání (VREP), prostřednictvím kterého je možné z programu TAX podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ.
  Přiznání k DPH je možné od 1.1.2012 podávat pouze prostřednictvím daňového portálu EPO.

 • Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků byl aktualizován podle vyhlášky č. 358/2011 Sb. V případě, že jste již vystavili Přiznání k dani z nemovitostí za rok 2012 ve verzi 5800, je nutné ceny katastrálních území zaktualizovat ručně prostřednictvím povelu Záznam/Aktualizovat ceny KÚ.
 • Byly aktualizovány Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2012, MFin 5450/1 – vzor č. 16.
 • Byl zapracován daňový kalendář pro rok 2012.

Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení