Zcela nová verze Money S3 13.000

22. Říjen 2012 - 19:16 — admin

V říjnu 2012 byla vydána nová verze účetnictví Money S3 13.000 se zcela novým uživatelským rozhraním. Jaké jsou největší změny v programu? V tomto článku naleznete jejich výběr.

Fulltextové vyhledávání

Vyhledávat můžete nejenom v účetních datech a seznamech, ale kompletně v celém programu, v jeho funkcích atd.
 

Jakmile se zobrazí název hledané položky (například vystavené faktury), klepnutím myši na odkaz si můžete ihned konkrétní kartu otevřít. Pokud hledáte funkci programu, například „homebanking“, klepnutím na odkaz tuto funkci rovnou spustíte.

Pás karet

Pás karet nahrazuje staré menu v horní části programu. Na menší ploše zobrazuje větší počet funkcí, nejpoužívanější funkce jsou nyní dostupné na jeden klik myši. Ovládání pásu karet je shodné např. s Microsoft Office 2007.
 

U každé funkce v pásu karet je doplněna bublinková nápověda, všechny funkce jsou tak přehledně vysvětleny.
 

Money Dnes

V Money Dnes přibyly nové panely, např. Největší odběratelé a Největší dlužníci.
 

 

Možnosti a nastavení
 

 • Nově si můžete určit rozsah analytických účtů v rozpětí tří až šesti míst.
 • Obchodování na internetu – nově nabízíme podporu více elektronických obchodů v rámci jedné agendy. Přístup budou mít ti uživatelé, kteří mají zakoupený modul E-shop konektor.
 • Pokladní komponenty – pokladní zásuvky se otevírají pomocí zvolené klávesové zkratky.
 • Pokladní komponenty – u pokladní komponenty Alfanumerický displej DSP-800 připojený na sériový port při přidávání položek do dokladu nebliká text na displeji.

Účetnictví
 

Závěrky

 • Závěrkové operace / Navedení počátečních stavů deníku – karta byla kompletně přepracovaná. Nové řádky je možné přidávat jako doposud tabulátorem, ale nově i pomocí tlačítka na nástrojové liště. Karta se také podle potřeby dá zvětšit.

Přehledy a tiskové sestavy

 • Rozvaha, Výsledovka – do formulářů pro tisk rozvahy a výsledovky lze nyní uživatelsky přidat proměnné pro obraty na straně MD a Dal.
 • Další sestavy / Pohyby na účtech – v tiskové sestavě byla rozšířena délka proměnné Název účtu z 50 na 100 znaků.
 • Další sestavy / Stav závazků a pohledávek ke dni – tisková sestava umožňuje vytisknout doklady filtrované podle libovolné měny včetně domácí.

Prodej / Nákup

 • Faktury vystavené / Operace / Podání balíků – nyní je možné exportovat výstupní soubor také pro webovou aplikaci PPL, a aplikace GLS Connect a DPD-DELISprint.
 • Na všech objednávkových dokladech lze nyní tisknout logo adresy z adresáře. Pro nabídku vydanou je přímo upraven formulář, pro ostatní doklady je potřeba tuto proměnnou v případě potřeby ručně přidat.

Servis (Provoz)

Servis

Servisy a Opravy – do položek dokladů přibyla funkce tzv. počítadla, pomocí které je možné přijatému servisu nebo opravě zadat určitý numerický počet vyplývající z jeho povahy – například že servisovaná kopírka provedla před reklamací přesně X kopií. V případě, že má takové zboží i své evidované výrobní číslo, pak se tato informace dědí pro příští potenciální servis nebo opravu.

Režie

Mzdy

 • Zaměstnanci / Karta zaměstnance / záložka Mzdy / Platby, zaúčtování – na kartě přibylo nové tlačítko Srážky se zůstatky. Jedná se o nový seznam, který je implementovaný mimo mzdové období zaměstnance. Pokud není založené žádné mzdové období, není tlačítko přístupné. Do Seznamu srážek se zůstatky lze zadávat libovolné množství Srážek se zůstatkem, které se mají zaměstnanci strhávat ze mzdy. Seznam srážek se zůstatkem je tedy pro každého zaměstnance jedinečný – srážky zadané pro jednoho zaměstnance nelze použít na kartách ostatních zaměstnanců. Výhodou srážek se zůstatky je zadání výchozí částky srážky, která se postupně snižuje o zadané srážky se zůstatky na jednotlivých mzdách zaměstnance. Tlačítkem Historie srážek můžete vytisknout sestavu, která zobrazuje celkovou sumu již provedených srážek.

 

 • Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Daň z příjmu fyzických osob – v sestavě byl povolen k editaci bez jakéhokoliv omezení řádek 23 Daňové zvýhodnění – Nárok celkem a s ním související řádky. Dříve řádky byly povoleny k editaci pouze za předpokladu, že na Kartě zaměstnance existovalo alespoň jedno dítě a pro daný rok byla pořízena alespoň jedna mzda, kde byla uplatněna sleva na dítě.
 • Zaměstnanci / Tisk / Sociální pojištění / Evidence důchodového pojištění – na základě změn ČSSZ se jako výchozí formulář pro tisk ELDP nabízí formulář ELDP.frm, který slouží pro tisk do originálního formuláře. ČSSZ totiž přijímá výkaz ELDP vytištěný výhradně do originálních formulářů. Formulář ELDP_0.frm je možné používat jen pro interní potřeby.

Jízdy a cestovní náhrady

 • Na instalačním DVD je k dispozici nová verze map pro modul Kniha jízd a cestovní náhrady.
 • Kniha jízd / Operace / Hromadné generování jízd – funkce nově obsahuje možnost volby, zda se mají generovat jízdy i Včetně státních svátků.
 • Nastavení jízd / Časté jízdy – do Knihy jízd a Cestovních příkazů lze připravené časté jízdy přidávat nejen jednotlivě, ale i hromadně.

Ostatní

V seznamech adresáře, osob a zásob na skladě lze nyní nově využít funkci Import z excelovských tabulek XLS a XLSX. Do adresáře tak snadno přidáte nové kontakty přímo z Excelu nebo rychle importujete či aktualizujete ceníky od vašich dodavatelů.
 

Vlastní import je snadný a navíc si ho můžete předem nastavit. Na kartě Import do Money S3 v záložce Formát nejprve zvolíte typ importovaného souboru (XLSX nebo starší verzi XLS) a Režim zpracování, tedy zda chcete pouze přidat nové položky, opravit stávající záznamy nebo kombinaci obojího (v případě skladových zásob). Doporučujeme rovněž, aby vaše excelovská tabulka pro lepší orientaci při propojení dat obsahovala v prvním řádků popis sloupců.
 

Neziskové a příspěvkové organizace jsou přístupné i ve START verzi.
 

Nové instalace Money S3 ve výchozím nastavení již používají rozmístění souborů aplikace podle doporučení společnosti Microsoft. Např. data nejsou umístěna ve složce Program Files, ale ve Veřejných dokumentech a není proto již nutné na složce Program FilesCIGLER SOFTWARE nastavovat práva zápisu i pro uživatele bez administrátorských oprávnění. Ve stávajících instalacích Money S3 nejsou při upgradu na verzi 13.000 prováděny žádné pro uživatele podstatné změny v rozmístění souborů aplikace.