EKONOM - účetní a evidenční systém

19. Únor 2009 - 19:52 — admin

Účetní a evidenční systém EKONOM je výkonný, snadno ovladatelný a cenově přístupný účetní software určený pro malé a střední firmy. Jeho předností je intuitivní ovládání, profesionální podpora a v neposlední řadě i skvělý poměr cena/výkon.EKONOM účetní a evidenční systém

Celý účetní systém je modulární a jeho obsahem je daňová evidence, podvojné účetnictví, fakturace, mzdy pro malé i velké organizace, maloobchod, skladové hospodářství, kniha majetku, kniha jízd, manažerská nadstavba a další moduly potřebné pro moderní a efektivní práci. Lze provozovat jak na samostatných stanicích tak i v počítačové síti.

Účetní program EKONOM můžete zakoupit v našem obchodě BlahaSoft se slevou 10%! Ceny za daňovou evidenci začínají na 2682,- Kč bez DPH, za podvojné účetnictví 6192,- Kč bez DPH.

Pokud nevyžadujete kompletní agendu účetnictví nebo daňové evidence, můžete pořídit i moduly samostatně např. Fakturace, Sklad  či Mzdy a personalistiku. 

Program je průběžně aktualizován, k dispozici je pro Vás telefonické a emailové poradenství, pomocí které Vám školení pracovníci pomohou vyřešit Váš problém. K dispozici je samozřejmě i elektronická nápověda a obsáhlý manuál k programu s typovými příklady. V prvním roce zakoupení licence je technická podpora poskytována zdarma.

Hlavní charakteristika:

 • účetnictví s plnou kompatibilitou na nejnovější legislativu EU
 • Windows aplikace s dostupností všech funkcí z klávesnice
 • podvojné účetnictví i daňová evidence, sklady, mzdy a personalistika
  v jednom programu (volba dle agendy)
 • přímá vazba na modul internetového obchodu
 • neomezený počet účtovaných firem i účetních období, síťová verze
 • jedno z nejstabilnějších a nejrychlejších datových prostředí
 • jednoduchost instalace a aktivace programu (bez hardwarového klíče)
 • intuitivní ovládání, definice vlastní pracovní plochy ikon
 • propracovaný systém přístupových práv, možnost uzamčení období
 • možnost zpětných oprav všech dokladů s automatickou opravou všech svázaných evidencí včetně zaúčtování
 • daňová přiznání součástí účetnictví (bez příplatku)
 • členění dokladů na střediska, zakázky, činnosti až do úrovně jednotlivých položek
 • zadání všech dokladů v tuzemské i zahraniční měně s vazbou na kurzovní lístek
 • obousměrný Homebanking na většinu finančních ústavů
 • využití nejmodernějších technologií - tisk sestav do htm, pdf, doc, xls nebo přímo do e-mailu, odesílání SMS, automatická aktualizace kurzů z www atd.
 • průběžná aktualizace programu s možností instalace přímo z www stránek
 • kvalitní telefonická a e-mailová podpora, obsáhlý uživatelský manuál s typovými příklady
 • www stránky s uživatelskou konferencí k programu, přehled nejčastějších dotazů k programu, servis, poradenství, účetní kalendář a legislativní novinkyKrabice EKONOM

Automatická kontace dokladů na základě předkontací, možnost zpětných oprav v prvotních dokladech s automatickou vazbou do ostatních evidencí, rozkontace a případné slučování dokladů v účetním a peněžním deníku, tisk přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob (v závislosti na zakoupeném modulu pro daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví) jsou přirozenou součástí programu EKONOM.

Jednotlivé moduly jsou koncipovány takovým způsobem, aby při zadávání dokladů bylo možné využít již existujících dokladů (kopie). Propojení fakturací a objednávek se skladovým hospodářstvím umožňuje sledovat rezervace a objednávky na skladových kartách a přenášet skladové doklady do položek faktury. Objednávky lze evidovat na úrovni záhlaví dokladu i na úrovni položek a přenášet přímo do faktury bez vystavení skladového dokladu. Evidence zobrazuje vybavenost objednávek, dovoluje tisknout kupní smlouvy a zakázkové listy.

Doklady do pokladního deníku, fakturace i interních dokladů je možné zadávat na úrovni záhlaví dokladu i na úrovni položek. Import dokladů doplní jednotlivé evidence a následně je možné doklady zaúčtovat.

Homebanking export a import zajistí automatické zpracování příkazu k úhradě, odeslání informací do bankovního ústavu a po stažení bankovního výpisu v části programu nazvané banka automatické napárování plateb na vystavené nebo přijaté faktury.

Příkaz k úhradě archivuje zadané informace a spolupracuje s částí programu obsahující mzdové údaje.

Mzdy zahrnují personalistiku, výpočet mezd, výplatní lístky, výplatnice, přehledy pro OSSZ, přihlášky a odhlášky pro OSSZ, přehledy o platbě pojistného pro ZP, hromadné oznámení pro ZP, mzdový list, potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), nastavitelný mzdový číselník, pracovní kalendář, měsíční a roční přehled, volitelné parametry, filtr dle různých podmínek, definici platebních příkazů a příkaz k úhradě.

Skladové hospodářství obsahuje variabilní systém tvorby prodejních cen, propracovanou evidenci EAN kódů, možnosti vazby koeficientu ceny na adresu a oddělené evidence na jednotlivých skladových místech.

Kniha majetku sumarizuje odpisy dle jednotlivých skupin, provádí hromadný výpočet odpisů, umožňuje tisky seznamů i jednotlivých karet majetku.

Kniha jízd pro neomezený počet vozidel využívá pravidelných tras při zpětné rekonstrukci.

Výstupní sestavy podvojného účetnictví i daňové evidence  lze zobrazit s rozlišením na střediska, zakázky a činnosti.

Charakteristika modulů programu

Systém Ekonom je modulární systém. Jednotlivé moduly jsou navzájem provázané, spolupracují spolu a tvoří ucelené řešení pro Vaši společnost. Je možné je konfigurovat podle potřeb uživatele - od samotné fakturace až po kompletní systém včetně mezd pro velké organizace. Ekonom je složen z následujících modulů:

Daňová evidence

 • Deník příjmů a výdajů s předdefinovanou kontací,
 • závěrkové operace,
 • analytické členění,
 • roční výkaz,
 • celkový přehled účetnictví s výpočtem daně z příjmů,
 • formulář přiznání daně z příjmů pro fyzické osoby.

Stručný popis jednotlivých částí

 • Faktury vystavené - faktury, zálohy, proforma faktury, dobropisy, storna, penalizační faktury, zahraniční faktury, dodací listy, importy, hromadné zaúčtování.
 • Faktury přijaté - faktury, zálohy, proforma faktury, dobropisy, storna, zahraniční faktury, importy, hromadné zaúčtování.
 • Příkazy k úhradě - tisk příkazu k úhradě, homebanking export, import z dokladů prvotní evidence (faktury, dobropisy, interní doklady), z periodických plateb, ze mzdové evidence, archivace příkazů k úhradě.
 • Banka - seznam bankovních účtů firmy, homebanking import, evidence a párování úhrad, bankovní výpisy v cizí měně, Importy a hromadné zaúčtování bank. výpisů.
 • Pokladní deník - seznam pokladních deníků, evidence a párování úhrad, možnost položkového zadávání pokladních dokladů, pokladní deník v cizí měně, importy a hromadné zaúčtování pokladních dokladů.
 • Evidence majetku - rychlý filtr na hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, drobný dlouhodobý majetek a finanční majetek.
 • Kniha jízd s možnost zpětné rekonstrukce - přednastavení pravidelných tras, evidence soukromých i firemních vozidel, neomezený počet vozidel.
 • Výkaz DPH a rekapitulaci daňových dokladů - tisk přiznání k DPH i podrobné rekapitulace dokladů za měsíční, čtvrtletní a libovolné období.
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - hodnoty dosazené z ročního výkazu jsou podkladem pro výpočet.
 • Objednávky přijaté a vystavené - možnost tisku objednávek, kupních smluv a zakázkových listů.

Doplňkové části

 • Seznam adres - dodavatelů a odběratelů, tisk seznamu adres, tisk na adresní štítky a obálky, propojení na Outlook express a Internet Explorer, vazba adresy na určitou prodejní cenu, individuální koeficient ceny a splatnost pro zvolenou adresu.
 • Katalog položek - skladových i neskladových, rychlé třídění dle katalogového čísla, kódu, názvu, EAN kódu, hromadný přepočet prodejních cen dle centrálních nebo individuálních koeficientů položek.
 • Číselné řady - pro všechny doklady prvotních evidencí, možnosti editace číselné řady a přidání nových číselných řad.
 • Střediska, Zakázky, Činnosti - způsoby členění informací pro účinné vyhodnocování.
 • Členění DPH, Sazby DPH, Kódy bank - důležité pro správné rozlišení číselných hodnot do přiznání k DPH, správný výpočet DPH na jednotlivém dokladu a bezchybné zpracování příkazů k úhradě atd.
 • Texty - sloužící pro záhlaví a zápatí dokladů. Ustáleným textům v této evidenci předem určíme, pro jaké typy prvotních dokladů budou přístupné (faktury, skladový doklad, dodací listy apod.).
 • Kurzovní lístek - eviduje kurzy, jejichž hodnotu je možné editovat. Kurzy jsou přístupné z pozice rozpracovaných prvotních dokladů (faktura, pokladní doklad, bankovní výpis atd.).

Podvojné účetnictví

 • Třímístná analytická evidence,
 • modifikovatelná účetní osnova,
 • hlavní kniha,
 • knihy analytické evidence,
 • saldokonto,
 • rozvaha,
 • výsledovka,
 • výkazy pro příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace,
 • celkový přehled účetnictví s výpočtem daně z příjmů,
 • zpětná roční závěrka,
 • formulář přiznání daně z příjmů pro právnické osoby,
 • statistický dotazník.

Stručný popis jednotlivých částí

 • Faktury vystavené - faktury, zálohy, proforma faktury, dobropisy, storna, penalizační faktury, zahraniční faktury, dodací listy, importy, hromadné zaúčtování.
 • Faktury přijaté - faktury, zálohy, proforma faktury, dobropisy, storna, zahraniční faktury, importy, hromadné zaúčtování.
 • Příkazy k úhradě - tisk příkazu k úhradě, homebanking export, import z dokladů prvotní evidence (faktury, dobropisy, interní doklady), z periodických plateb, ze mzdové evidence, archivace příkazů k úhradě.
 • Banka - seznam bankovních účtů firmy, homebanking import, evidence a párování úhrad, bankovní výpisy v cizí měně, Importy a hromadné zaúčtování bank. výpisů.
 • Pokladní deník - seznam pokladních deníků, evidence a párování úhrad, možnost položkového zadávání pokladních dokladů, pokladní deník v cizí měně, importy a hromadné zaúčtování pokladních dokladů.
 • Evidence majetku - rychlý filtr na hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, drobný dlouhodobý majetek a finanční majetek.
 • Kniha jízd s možnost zpětné rekonstrukce - přednastavení pravidelných tras, evidence soukromých i firemních vozidel, neomezený počet vozidel.
 • Výkaz DPH a rekapitulaci daňových dokladů - tisk přiznání k DPH i podrobné rekapitulace dokladů za měsíční, čtvrtletní a libovolné období.
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - hodnoty dosazené z ročního výkazu jsou podkladem pro výpočet.
 • Objednávky přijaté a vystavené - možnost tisku objednávek, kupních smluv a zakázkových listů.
 • Interní doklady - seznam interních deníků, rozlišení interních dokladů dle typu na pohledávky, závazky, obecné interní doklady, likvidační a závěrkové.
 • Účetní deník - dodatečné setřídění zápisů, rozkontace a slučování zápisů, tisk účetního deníku, překontování dokladů.
 • Rozvaha, výsledovka, hlavní kniha, saldokonto, výpisy účtů aj. - tiskové výstupy formulářů i textová podoba, možnost zúžení dle střediska, zakázky a činnosti, saldokonto dle účtů, podrobný výpis účetních zápisů dle účtů.
 • Manažerské informace - poskytují v několika přehledných grafech možnost sledovat vývoj v oblasti fakturace.

Doplňkové části

 • Seznam adres - dodavatelů a odběratelů, tisk seznamu adres, tisk na adresní štítky a obálky, propojení na Outlook express a Internet Explorer, vazba adresy na určitou prodejní cenu, individuální koeficient ceny a splatnost pro zvolenou adresu.
 • Katalog položek - skladových i neskladových, rychlé třídění dle katalogového čísla, kódu, názvu, EAN kódu, hromadný přepočet prodejních cen dle centrálních nebo individuálních koeficientů položek.
 • Číselné řady - pro všechny doklady prvotních evidencí, možnosti editace číselné řady a přidání nových číselných řad.
 • Střediska, Zakázky, Činnosti - způsoby členění informací pro účinné vyhodnocování.
 • Členění DPH, Sazby DPH, Kódy bank - důležité pro správné rozlišení číselných hodnot do přiznání k DPH, správný výpočet DPH na jednotlivém dokladu a bezchybné zpracování příkazů k úhradě atd.
 • Texty - sloužící pro záhlaví a zápatí dokladů. Ustáleným textům v této evidenci předem určíme, pro jaké typy prvotních dokladů budou přístupné (faktury, skladový doklad, dodací listy apod.).
 • Kurzovní lístek - eviduje kurzy, jejichž hodnotu je možné editovat. Kurzy jsou přístupné z pozice rozpracovaných prvotních dokladů (faktura, pokladní doklad, bankovní výpis atd.).

Fakturace

 • Kniha vystavených a přijatých faktur,
 • zálohové faktury,
 • storna,
 • dobropisy,
 • penalizační faktury,
 • proformafaktury,
 • upomínky,
 • centrální katalog položek s možností evidovat fotografie zboží,
 • vazba na modul objednávek a skladových dokladů,
 • zahraniční faktury,
 • poštovní formuláře,
 • možnost členění DPH, středisek, zakázek, činností,
 • předkontace a kontace na úrovni záhlaví dokladů i položek,
 • saldokonto odběratelů/dodavatelů,
 • pokladna,
 • banka s oboustranným homebankingem,
 • reverse charge,
 • výkaz DPH,
 • souhrnné hlášení,
 • intrastat.

Stručný popis jednotlivých částí

 • Faktury vystavené - faktury, zálohy, proforma faktury, dobropisy, storna, penalizační faktury, zahraniční faktury, dodací listy, importy, hromadné zaúčtování.
 • Faktury přijaté - faktury, zálohy, proforma faktury, dobropisy, storna, zahraniční faktury, importy, hromadné zaúčtování.
 • Příkazy k úhradě - tisk příkazu k úhradě, homebanking export, import z dokladů prvotní evidence (faktury, dobropisy, interní doklady), z periodických plateb, ze mzdové evidence, archivace příkazů k úhradě.
 • Banka - seznam bankovních účtů firmy, homebanking import, evidence a párování úhrad, bankovní výpisy v cizí měně, Importy a hromadné zaúčtování bank. výpisů.
 • Pokladna - seznam pokladních deníků, evidence a párování úhrad, možnost položkového zadávání pokladních dokladů, pokladní deník v cizí měně, importy a hromadné zaúčtování pokladních dokladů.
 • Výstupy - výkaz DPH, dokladová rekapitulace DPH, saldokonto.
 • Objednávky přijaté a vystavené - možnost tisku objednávek, kupních smluv a zakázkových listů.

Doplňkové části

 • Seznam adres - dodavatelů a odběratelů, tisk seznamu adres, tisk na adresní štítky a obálky, propojení na Outlook express a Internet Explorer, vazba adresy na určitou prodejní cenu, individuální koeficient ceny a splatnost pro zvolenou adresu.
 • Katalog položek - skladových i neskladových, rychlé třídění dle katalogového čísla, kódu, názvu, EAN kódu, hromadný přepočet prodejních cen dle centrálních nebo individuálních koeficientů položek.
 • Číselné řady - pro všechny doklady prvotních evidencí, možnosti editace číselné řady a přidání nových číselných řad.
 • Střediska, Zakázky, Činnosti - způsoby členění informací pro účinné vyhodnocování.
 • Členění DPH, Sazby DPH, Kódy bank - důležité pro správné rozlišení číselných hodnot do přiznání k DPH, správný výpočet DPH na jednotlivém dokladu a bezchybné zpracování příkazů k úhradě atd.
 • Texty - sloužící pro záhlaví a zápatí dokladů. Ustáleným textům v této evidenci předem určíme, pro jaké typy prvotních dokladů budou přístupné (faktury, skladový doklad, dodací listy apod.).
 • Kurzovní lístek - eviduje kurzy, jejichž hodnotu je možné editovat. Kurzy jsou přístupné z pozice rozpracovaných prvotních dokladů (faktura, pokladní doklad, bankovní výpis atd.).

Skladové hospodářství

 • Neomezený počet skladových míst,
 • meziskladové převody,
 • prodejky,
 • zaúčtování tržeb,
 • vazba na modul objednávek,
 • rezervace zboží,
 • výpočet průměrných skladových cen s možností zpětné rekonstrukce,
 • korekce skladových cen při výdeji do mínusu,
 • sledování limitních stavů, obratů,
 • tisk EAN kódů,
 • modul kompletace (makrokarty),
 • evidence sériových čísel,
 • evidence šarží.

Skladové karty - obsahují tři přehledné záložky, čtyři prodejní ceny, katalogové číslo, název, měrnou jednotku, sazbu DPH, druh, balení, kód, skupinu, EAN kód, počáteční stavy a ceny, limitní stavy, počet rezervovaných a objednaných kusů, 4 předkontace, hmotnost, dodavatele a popis.

Skladové doklady (příjemka, výdejka, prodejka, meziskladová převodka, storno) - jsou zobrazené v podobě tří záložek, spolupracují s adresářem dodavatelů a odběratelů a koeficienty cen vázanými na adresu, s katalogem skladových položek (karet), kurzovním lístkem, s přednastavenými texty pro záhlaví a zápatí dokladů.

Skladové pohyby - s možností využití filtru, tisk zobrazených informací.

Aktuální stav skladu, Inventurní soupis skladu - tiskové výstupy za skladové místo, popř. za sklady sumárně.

Výstupní sestavy skladového hospodářství (obraty skladových karet dle zvoleného filtru ), ceníky, roční závěrka a převod - obraty, seznam dokladů, sumarizace prodeje, katalogové štítky, EAN kódy, katalog zboží s volitelným zobrazením druhu prodejní ceny, závěrka.

Skladová místa - s využitím meziskladové převodky, neomezený počet skladových míst, samostatné i souhrnné vyhodnocení, společné názvy skladových karet, individuální evidence počtu kusů a skladních cen.

Ostatní číselníky a přednastavení skladu - číselné řady dokladů, seznam středisek, činností a zakázek, předkontace, texty záhlaví a zápatí dokladů, kurzovní lístek, sazby DPH. Přednastavení skladu pomocí Parametrů katalogu (karet) a Parametrů skladových dokladů.

Mzdy a personalistika

 • Mzdy pro malé, střední i velké organizace,
 • modifikovatelný mzdový číselník,
 • hodinová, měsíční i úkolová mzda,
 • srážková daň,
 • přehledy OSSZ,
 • tisk a elektronické zpracování přihlášky, odhlášky,
 • ELDP,
 • přehled ZP,
 • hromadné oznámení,
 • mzdový list,
 • roční vyúčtování zaměstnanců i firmy,
 • přehled o počtu zaměstnanců,
 • potvrzení o zdanitelných příjmech,
 • zápočtový list,
 • zákonné pojištění odpovědnosti,
 • penzijní připojištění,
 • evidence nepřítomností,
 • výpočet nemocenských dávek,
 • docházkový systém,
 • statistické podklady Trexima.

Personalistika

Obsahuje záložku pro osobní údaje a mzdové údaje, hodnoty pro přednastavení mezd zaměstnanců. Má tři základní části. Tvoří je především osobní údaje, mzdové údaje a dále přednastavené hodnoty, které se opakují každý měsíc.

 • Osobní údaje - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, bydliště a další, neomezeně dlouhá poznámka.
 • Mzdové údaje - měsíční smluvní mzda nebo hodinová mzda, denní úvazek, informace o podepsání prohlášení poplatníka, evidence nároku a čerpání dovolené, průměrná hodinová mzda pro účely náhrad, počet dětí a jejich rodná čísla, název zdravotní pojišťovny Hodnoty opakující se každý měsíc, např. nezdanitelné částky ze základu daně, spoření, pojištění, srážky a jiné, jsou automaticky zařazeny do výpočtu mzdy.

Výpočet mezd

Probíhá automaticky na základě přednastavených hodnot a mzdových údajů. Automatické pokrácení odpracované doby při nástupu během aktuálního měsíčního období. Volitelné zobrazení zaměstnanců dle jména nebo osobního čísla, popř. podle střediska a jména.

 • Výplatní lístek - tisk za aktuálního zaměstnance nebo pro všechny zobrazené zaměstnance, výplatní lístek obsahuje položky mzdového číselníku, které jsou obsazené.
 • Výplatnice - tisk pro zálohy i pro doplatek mzdy, tisk seznamu zaměstnanců bez částek pro interní potřebu firmy.
 • Přehled pro OSSZ, přihláška a odhláška zaměstnance k pojištění - tisk první a druhé strany přehledu, přihláška a odhláška včetně kopie, seznam pojistného.
 • Přehled o platbě pojistného na ZP, hromadné oznámení, seznam pojistného - tisk dle výběru příslušné zdravotní pojišťovny ze seznamu pojišťoven, oznámení o nástupu event. odchodu zaměstnance, jmenovitý seznam pojistného za aktuální měsíc.
 • Mzdový list - tisk za aktuálního zaměstnance nebo pro zobrazené zaměstnance.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech - s automatickým výpočtem hodnot ze mzdové evidence.
 • Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) - s automatickým přenesením údajů z personalistiky.
 • Definice platebních příkazů a příkaz k úhradě - pro evidenci bankovních účtů mzdových odvodů, možnost přidat nové položky platebního příkazu s vazbou na osobní číslo zaměstnance. Příkaz k úhradě spolupracující na úrovni položky s definicí platebních příkazů.
 • Mzdový číselník, mzdové sazby, pracovní kalendář.
  • mzdový číselník s logickými vazbami a pevně stanoveným rozmezím pro nově přidané položky pod klávesou F1.
  • mzdové sazby pro výpočet sociálního i zdravotního pojistného, měsíční i roční sazba pro výpočet daně daně z příjmů poplatníků podepisujících prohlášení, měsíční sazba daně poplatníků bez prohlášení.
  • pracovní kalendář evidující dny svátků s automatickým přenosem informací do samotného výpočtu mezd.

Celkový přehled měsíční a roční

Dle aktuálního měsíčního a ročního období. Dále obsahuje:

 • Výplatní lístek
 • Výplatnice
 • Přehled pro OSSZ, přihláška a odhláška zaměstnance k pojištění
 • Přehled o platbě pojistného na ZP, hromadné oznámení, seznam pojistného
 • Mzdový list
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech
 • Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
 • Definice platebních příkazů a příkaz k úhradě
 • Mzdový číselník, mzdové sazby, pracovní kalendář

Maloobchodní prodej

Modul Maloobchod slouží pro klasický prodej přes pult.

 • tisk na běžné i jehličkové paragonové tiskárny s ořezem,
 • připojení pokladní zásuvky a externího displeje, snímače čárkového kódu,
 • on-line propojení s modulem skladu.
 • podpora scaneru (snímání čárových kódů).
 • podpora zákaznického displeje.
 • podpora peněžního šuplíku.
 • parametry na zobrazení náhledu před tiskem, pozastavení tisku apod.
 • prodejka daňový doklad, zkrácená prodejka, úzká prodejka pro tisk vlevo nebo na střed.
 • nastavení limitu Kč pro povinnou adresu v dokladu.
 • zobrazení hrazené částky i hodnoty vracené nazpět zákazníkovi.
 • sumarizace prodeje.
 • protokol akcí (volitelně při použití přístupových práv).
 • rozlišení na střediska, zakázky a činnosti.
 • vazba na konkrétní číselnou řadu dokladů.
 • automatické zaúčtování prodejek z pozice skladových dokladů.

Kompletace (sestavy)

Kompletace jednotlivých položek je velmi častým požadavkem firem, které se zabývají výrobou, prodejem souprav zboží apod., které se skládají z více jednotlivých skladových položek. K verzi se skladovým hospodářstvím lze přikoupit tuto část programu. Komplety se skládají z jednotlivých skladových karet. Předem však bude mít každý komplet nadefinované množství jednotlivých komponentů. Při prodeji kompletu se tak na pozadí odepisují ze skladu jednotlivé skladové položky.

 • Prodejní cena kompletu může být nastavena v parametrech katalogu skladových karet jako součet prodejních cen položek nebo částka stanovená prostřednictvím koeficientů.
 • Počet kusů kompletu na skladové kartě informuje o aktuálním stavu komponentů, které by mohly být součástí kompletu.
 • Seznam položek kompletu v podobě tiskové sestavy.
 • Skladové výdejky a prodejky obsahují v položkách pouze název kompletu, pohyby zobrazují všechny jednotlivé dílčí položky kompletu.
 • Rezervace kompletů prostřednictvím modulu Objednávky.
 • Filtr skladových karet dle druhu položky (možnost potlačit ostatní karty a pracovat pouze s komplety).

Servis – opravna – zakázky

Modul rozšiřuje možnosti standardního modulu objednávek o údaje potřebné právě pro potřeby přijímání zakázek v servisech, autoservisech a ostatních opravnách. Při volbě modulu Autoservis nebo Opravna - servis se jako první zobrazuje záložka s identifikací předmětu přijatého k opravě – servisu (výrobní číslo, registrační značka aj.). Této volbě se přizpůsobí i forma přehledu přijatých objednávek (v hlavním náhledu se budou zobrazovat identifikační údaje předmětu opravy).

Pro autoservis se jako hlavní údaj používá registrační značka vozidla, pro opravnu - servis se jako hlavní údaj používá identifikační číslo výrobku. Tiskové sestavy jsou rovněž rozšířeny o tisk zakázkového listu.

Internetový obchod

Modul Internetový obchod (I-Obchod) umožňuje prezentovat vaše produkty (zboží, výrobky) na internetu. Zákazníci (návštěvníci Vaší internetové stránky) si pak mohou zboží nejen prohlédnout (lze samozřejmě prezentovat i s obrázky), ale ihned objednat.

Nespornou výhodou tohoto modulu je přímé propojení nabízených produktů a evidence zákazníků s Účetním a evidenčním systémem EKONOM (od verze 2005/05). Znamená to, že nemusíte tyto evidence znovu ručně zadávat a stále opravovat, ale použitím přenosu ze systému EKONOM, je velice snadno naplníte. Obdobně se provádí aktualizace všech těchto údajů. Hlavní výhodou je však především to, že objednávky z I-Obchodu naimportujete rovnou do modulu Objednávky přijaté v EKONOMu a z nich už běžným způsobem vygenerujete výdejky (používáte-li modul Sklad) nebo přímo faktury.

Trexima

Převodní můstek pro přenos dat agendy EKONOM do aplikace Trexima - mzdová statistika. Trexima je organizace se sídlem ve Zlíně, která pověřena státem ma právo vyžadovat na vybraných organizacích (které si zřejmě určí sama) určite statisticke vykazy (2 základní jsou: přehled o organizaci a statistika mezd zaměstnanců).

Pro tento účel byl do EKONOMa naprogramován externí modul (instaluje se samostatně), který cca 4/5 údajů přebírá a vypočítává z modulu mezd (ostatní se zadávají ručně) a generuje soubor, který lze pak poslat na Treximu mailem. Výkazy jsou obvykle čtvrtletní.

Manažerská nadstavba

 • Desítky grafů, které umožňují vyhodnocovat hospodaření firmy,
 • tisk grafů a tabulek hodnot,
 • možnost vyhodnotit odběratele, dodavatele,
 • fakturační obraty za jednotlivé měsíce odděleně nebo kumulovaně,
 • hodnotově nebo množstevně prodej zboží,
 • příjmy, výdaje a zisky,
 • sledování zakázek z pohledu nákladů i příjmů ve všech prvotních evidencích,
 • porovnání obratů, výnosů, nákladů a zisku z různých agend (období) v jednom grafu.

Manažerská nadstavba je určena pro každého (laika i profesionála). Obsahuje desítky grafů (prostorové, vodorovné, svislé, koláčové atd.) umožňujících vyhodnocovat hospodaření firmy na základě prvotních dokladů nebo jejich zaúčtování. Grafy jsou seskupené do čtyř základních skupin, které rozliší jednotlivé oblasti, jež je nezbytné pravidelně vyhodnocovat v každé firmě, která si uvědomuje konkurenční podmínky a tím nutnost vlastního rozvoje.

Tabulky hodnot jsou nedílnou součástí grafů a jejich tisková podoba má přesnou vypovídací schopnost.

Skupiny grafů

 • Zákazníci - tvoří první skupinu grafů, kde si z podrobného seznamu můžeme vybrat další jednotlivé grafy. Můžeme zde vyhodnocovat odběratele, dodavatele a rozlišit tak největší a nejvýznamnější obchodní partnery. Dále faktury vystavené a faktury přijaté s rozlišením za jednotlivé měsíce odděleně nebo kumulovaně informují firmu o vystavených, zaplacených fakturách a rozdílu.
 • Sklady, Obchod - tato skupina grafů je přehledně rozdělena na Výdejky, Prodejky, Faktury vystavené, Faktury a prodejky, Příjemky, Faktury přijaté. Všechny tyto podskupiny grafů je možné vyhodnocovat hodnotově nebo množstevně, časově atd.
 • Účetnictví - je zastoupením grafického znázornění zaúčtovaných informací v podvojném účetnictví. V jednoduchém účetnictví odpovídá tomuto grafu sestava s názvem „Příjmy a výdaje“. V definici účtů jsou přednastaveny volby Zisk prodejní, Zisk výkonový, Zisk mimořádný a Zisk finanční.
 • Statistika firem - v multiverzi programu zobrazí a porovná data z libovolného počtu firem. Vyhodnotí nejen prvotní doklady (faktury vystavené a přijaté), ale také Výnosy, Náklady nebo Zisk jednotlivě či všechny tyto ukazatele celkem v jediném grafu. Vývoj hospodaření firmy za jednotlivá účetní období je v takovém grafu velmi zřetelný.

Ke grafickému znázornění je nutné mít nainstalován MS OFFICE 97 a vyšší. Pokud tento produkt nevlastníte, budou výsledky k dispozici v přehledných tabulkách.

Multiverze

Multiverze programu Vám umožní:

 • Vedení účetnictví pro neomezené množství firem,
 • ponechávat (archivovat) data za předchozí roky v programu a mít je okamžitě k dispozici,
 • na konci roku volně přecházet mezi roky s možností zpětného účtování do starého roku,
 • při aktualizaci programu automaticky obnovit i data z předešlých roků,
 • kopírovat firmu a tím vytvořit např.cvičnou firmu, ve které je možné provádět roční uzávěrku atd. tak zvaně nanečisto.

Síťová verze

Síťová verze umožňuje současný přístup do agend účetního a evidenčního systému EKONOM a paralelní zpracování dat z dalších PC zapojených do počítačové sítě. Má smysl pro 2 PC a výše.

Multilicence

Multilicenci potřebujete, pokud instalujete program na více samostatných PC nespojených do sítě. Volíte počet PC, na kterých bude program instalován. Má smysl pro 2 PC a výše.

Terminálový režim

Terminálový režim umožňuje provozovat aplikaci v režimu on-line na vzdálených stanicích připojených k síti Internet.


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení