Aktualizace FORM studio 2009

13. Únor 2009 - 21:04 — admin

Byla uvolněna další aktualizace programu FORM studio 2009, která obsahuje nové formuláře Výkazy pro intrastat (odeslání i přijetí) a poštovní formulář Zásilka EMS (tuzemsko + zahraničí). V programu do nastavení klienta doplněn kód OSSZ.

Nové formuláře:
- Poštovní
 - EMS - Tuzemsko
 - EMS - Zahraničí
- Statistika
 - Výkaz pro intrastat - Odeslání
 - Výkaz pro intrastat - Přijetí

Změny:
- Daňové formuláře
 - DPH
   - Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 15
 - DPPO
   - Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) vz. 18
 - DS
   - Přiznání k DS (dani silniční) vz. 12
 - Výkazy
   - Výkazy účetní závěrky - elektronické odeslání
- Majetkové daně
 - Daň z převodu nemovitostí
   - Přiznání k dani z převodu nemovitostí vz. 11
- Správa sociálního zabezpečení
 - Důchodové pojištění
   - ELDP - Evidenční list důchodového pojištění (od 1.1.2009)
 - Nemocenské pojištění
   - Příloha k žádosti o nemocenské/ošetřovné
   - Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)
- Závislá činnost
 - Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní daně vz. 11


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení