Aktualizace TAX 2009

17. Únor 2009 - 12:05 — admin

Byla vydána aktualizace programu TAX 2009 rel. 5503 pro vyplňování daňových přiznání. TAX 2009 můžete zakoupit v obchodě BlahaSoft.

Aktualizace je určena pro uživatele programu TAX 2009 rel. 5500, 5501 nebo 5502 a přináší mj. tyto změny a doplnění:

Daň z příjmů fyzických osob

 • Výpočet nové výše zálohy u zdravotních pojišťoven ZPMV, OZP a HZP byl upraven takto:
  0,135 x 0,5 x (řádek 1 - řádek 2) / řádek 4.
  (Po první úpravě byl u uvedených pojišťoven tento výpočet: 0,135 x řádek 12 / řádek 4).
 • Pokud má poplatník příjmy ze zdrojů v zahraničí, které se vyjímají ze zdanění, nenabízí se již v seznamu tiskových sestav Příloha č. 3.
 • Bylo umožněno elektronické podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob.
 • Text na řádku 35 tiskopisu DPFO byl opraven.

Daň silniční

 • Pokud v agendě Vozidla bude zadáno datum první registrace do 31. 12. 1989, automaticky se v poli Úprava nastaví hodnota "8 1989", tedy zvýšení daně o 15 % (v roce 2008), resp. o 25 % (v roce 2009).
 • Pokud je u vozidla uplatněno snížení daně dle pokynu D-270 čl. II/1, resp. čl. II/2 a vozidlo je předmětem daně pouze po část zdaňovacího období, daňová povinnost se již krátí dle počtu měsíců daňové povinnosti.

Ostatní

 • Přiznání k DPH za zdaňovací období roku 2009 je už možné podávat elektronicky.
 • Na tiskopisu přiznání k DPH se již vytiskne celé DIČ.
 • Na 8. straně tiskopisu přiznání k dani darovací se už vyplňuje seznam příloh.
 • Byla aktualizována databáze OSSZ.

 


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení