Aktualizace Pohoda 2009 rel. 9103

27. Únor 2009 - 9:40 — admin

Byla vydána aktualizace účetního programu POHODA 2009 verze 9103.

Plnou verzi účetního programu POHODA 2009 můžete zakoupit v našem obchodě BlahaSoft za výhodných podmínek.

Aktualizace je k dispozici na adrese www.stormware.cz/ke-stazeni/aktualizace.aspx a přináší mj. tyto změny a doplnění:

Personalistika a mzdy 

  • Byla aktualizována tisková sestava Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele.
  • Při převodu účetní jednotky, která byla v roce 2008 malou organizací, už nedojde na záložce Nepřítomnost v agendě Personalistika k odstranění polí Navazuje a Vyplatit.
  • Byl upraven výpočet vyloučených dob v měsíci, ve kterém měl zaměstnanec zadáno více nepřítomností.
  • Na tiskovou sestavu Výpočet daně z příjmů do řádku 2 již vstupuje typ "Nevyplacená mzda  pojistné zaměstnavatele" zápornou částkou.

Ostatní  

  • Nastavená přístupová práva uživatele pro jednotlivé sklady se respektují i při importu přijatých objednávek z internetového obchodu STORMWARE eForm.
  • Tiskovou sestavu Denní tržba (více forem úhrad) lze vytisknout i v případě, že je v agendě Prodejky proveden výběr záznamů.
  • Při hromadném přenosu závazků v cizí měně do zahraničního příkazu k úhradě se již správně předvyplní všechny údaje týkající se příjemce platby.
  • Pokud má uživatel nastaven přístup do konkrétní účetní jednotky, zobrazí se po jejím převodu do nové verze programu všechny vytvořené pokladní doklady.

Upozornění pro PZD: Pokud provádíte aktualizaci programu POHODA z verze 9100 nebo 9101, v případě pobočkového zpracování dat sehrajte všechny balíčky z poboček na centrálu a teprve poté nainstalujte aktualizaci programu POHODA, release rel. 9103 na centrále i pobočkách. Na centrále prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/Pobočkové zpracování dat/Odeslání dat vygenerujte balíček č. 1 pro každou pobočku. V agendě Soubor/Účetní jednotky založte na pobočkách z balíčku č. 1 novou účetní jednotku.

Upozornění pro uživatele modulu KASA: Kvůli vyrovnání verzí databází je nutné stáhnout update i pro Kasu, rel. 9102.

Upozornění: Pokud používáte automatické aktualizace programu, update již byl pravděpodobně nainstalován. Kontrolu proveďte v nabídce Nápověda/O aplikaci, kde musí být uvedeno číslo release 9103.


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení