Aktualizace FORM studio 2009 1.7.2009

1. Červenec 2009 - 22:05 — admin

Byla uvolněna aktualizace programu FORM studio 2009, která obsahuje opravu programu a změny ve formulářích.

Obsah aktualizace

Změna programu

Oprava chyby porušení uložených souborů při práci s archivem dokumentů přes volbu Nastavení klienta. Při vkládání nových dokumentů do archivu nebo změnách v tabulce archivu dokumentů v Nastavení klienta, mohlo dojít k narušení uložených souborů. Při práci s archivem dokumentů v dolní části okna klienti tento problém nenastal.  Doporučujeme provést tuto aktualizaci pro zabránění možnému výskytu této chyby v budoucnu.

Změny ve formulářích

Daňové formuláře
- DPFO
   - Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) vz. 15
 - Výkazy
   - Rozvaha (platná od 1.1.2008)
   - Rozvaha (platná od 1.1.2009)
   - Výkaz zisku a ztráty - druhové členění
   - Výkaz zisku a ztráty - účelové členění
   - Přehled o změnách vlastního kapitálu
   - Přehled o peněžních tocích
   - Příloha k účetní závěrce
Ostatní
 - Podání obecné písemnosti
Spotřební a ekologické daně
 - Spotřební
   - Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně podle § 57 vz. 1
Správa sociálního zabezpečení
 - Důchodové pojištění
   - Hlášení pracovního úrazu pro uplatnění nároku z důchodového pojištění
Účetní, platební
 - Příkaz k úhradě