Aktualizace FORM studio 2009 11.6.2009

11. Červen 2009 - 17:46 — admin

Byla uvolněna aktualizace programu FORM studio 2009, která obsahuje nové formuláře skupiny Sociální podpora. Dále formuláře Žádost o zřízení datové schránky, Hlášení plátce daně o provedení srážky vz. 9, Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, Poštovní podací arch a další.

1) Obsah aktualizace

Nové formuláře

Osobní formuláře
 - Doprava
   - Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
Poštovní
 - Poštovní podací arch
 - Poštovní podací arch - další listy
Registrace
 - Datové schránky
   - Žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby
   - Žádost o zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby
   - Žádost o zřízení datové schránky právnické osoby
Správa sociálního zabezpečení
 - OSVČ
   - Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti
Úřad práce
 - Zaměstnavatelé
   - Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání OZP - jmenný seznam zaměstnanců
Závislá činnost
 - Hlášení plátce daně o provedení srážky vz. 9
Sociální podpora
 - Sociální dávky
   - Doklad o výši nákladů na bydlení
   - Žádost o sociální příplatek
   - Žádost o příspěvek na bydlení

Změny

Daňové formuláře
 - DPH
   - Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 15
 - Výkazy
   - Výkaz zisku a ztráty - druhové členění
   - Výkaz zisku a ztráty - účelové členění
   - Přehled o změnách vlastního kapitálu
   - Přehled o peněžních tocích
   - Příloha k účetní závěrce
   - Rozvaha pro nevýdělečné organizace
   - Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace
   - Výkaz o majetku a závazcích
   - Výkaz příjmů a výdajů
   - Výkazy účetní závěrky - elektronické odeslání
   - Rozvaha pro rozpočtové organizace
   - Výkaz zisku a ztráty pro rozpočtové organizace
   - Příloha k účetní závěrce pro rozpočtové organizace
Ostatní
 - Podání obecné písemnosti
 - Štítky
Účetní, platební
 - Faktura
 - Dodací list
 - Příkaz k úhradě
 - Pokladní doklad příjmový, výdajový
 - Paragon
 - Zápis z inventarizace
Pojištění
 - Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele
   - Náhrada ztráty na výdělku - ušlý výdělek
   - Posudek o bolestném
   - Posudek o ztížení společenského uplatnění

Změny v programu

  • Funkce pro údržbu seznamu textů
  • Do aktualizace doplněna možnost nastavení protokolu FTP nebo HTTP
  • Aktualizace šifrovacího certifikátu ČSSZ

2) Informace

Automatická údržba opakovaných textů

Do programu přibyla funkce kontrolující velikost databáze opakovaných textů, které se automaticky doplňují při psaní. U některých uživatelů velké množství textů způsobovalo zpomalení práce a reakcí programu.
Doporučujeme po aktualizaci spustit údržbu dat, která databázi zmenší na adekvátní velikost. U rozsáhlejších dat může údržba trvat i několik desítek minut.

Aktualizace FORM studia pomocí protokolu HTTP

Ti uživatelé, kterým nefunguje automatická aktualizace programu z internetu, mají nyní možnost používat aktualizaci pomocí protokolu HTTP. V nabídce Nástroje/Nastavení programu/Aktualizace doporučujeme přepnout z protokolu FTP na HTTP. Aktualizace pomocí protokolu FTP může být někdy blokovaná programy, které zabezpečují internetové připojení. Tento problém při použití protokolu HTTP většinou odpadá.


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení