Aktualizace FORM studio 2009 24.4.2009

24. Duben 2009 - 15:07 — admin

Byla uvolněna aktualizace programu FORM studio 2009, která obsahuje nové formuláře Rozvaha (platná od 1.1.2009) a Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění. Dále formuláře skupin Registrace | Živnostenské, Úřad práce, Zdravotní pojišťovny a změny dalších formulářů.

Nové formuláře:
- Daňové formuláře
 - Výkazy
   - Rozvaha (platná od 1.1.2009)
- Registrace
 - Živnostenské
   - Příloha pro Finanční úřad a správu sociálního zabezpečení
   - Seznam oborů činností náležející do živnosti volné
   - Změnový list
- Správa sociálního zabezpečení
 - Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
- Úřad práce
 - Zaměstnavatelé
   - Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání pro fyzickou osobu
   - Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání pro právnickou osobu
 - Občané
   - Žádost o zprostředkování zaměstnání (část 1.)
   - Žádost o zprostředkování zaměstnání (část 2.)
- Zdravotní pojišťovny
 - ZPŠ
   - Oznámení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině

Změny:
- Daňové formuláře
 - DPH
   - Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 15
- Poštovní
 - Daňová složenka
- Správa sociálního zabezpečení
 - Důchodové pojištění
   - ELDP - Evidenční list důchodového pojištění
 - Nemocenské pojištění
   - Přihláška do registru zaměstnavatelů
- Statistika
 - Výkaz pro intrastat - Přijetí
- Závislá činnost
 - Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 17
 - Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou vz. 9
- Pojištění
 - Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele
   - Náhrada ztráty na výdělku po dobu PN

Program:
- Zrychlení programu v síti


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení