Agregátor zdrojů

Lze uplatnit SMS jízdenku v nákladech a nárokovat DPH?

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 8. Listopad 2018 - 1:00
Jak posoudit z daňového hlediska nákup SMS jízdenky, kterou zakoupí zaměstnanec v případě pracovní cesty?

Náklady na dopravu zaměstnanců do a ze zaměstnání

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 7. Listopad 2018 - 1:00
Jaké daňové aspekty jsou spojeny s úhradou nákladů na dopravu zaměstnanců do a ze zaměstnání? Jak o těchto nákladech účtovat?

Zaměstnanci asi dostanou náhradu mzdy i v prvních dnech nemoci

DU Daně a účetnictví - 7. Listopad 2018 - 1:00
Zaměstnanci zřejmě budou dostávat od července 2019 náhradu mzdy opět i v prvních třech dnech nemoci.

Poslanci přijali dlouho očekávanou novelu insolvenčního zákona

DU Daně a účetnictví - 31. Říjen 2018 - 1:00
Zákonodárci dne 26. 10. 2018 ve třetím čtení schválili novelu insolvenčního zákona, která má za cíl zpřístupnit institut oddlužení širšímu okruhu lidí.

Pronájem majetku v podílovém spoluvlastnictví

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 24. Říjen 2018 - 0:00
Jak zdaňovat příjmy z nájmu majetku v podílovém spoluvlastnictví?

Pracovnice odmítá převedení na jinou práci z důvodu rušení provozovny. Jak to řešit?

DU Daně a účetnictví - 24. Říjen 2018 - 0:00
Můžeme dát paní prodavačce výpověď z důvodu ukončení provozovny bez nároku na odstupné, neboť odmítla nabízené práce?

Daňová podpora praktického vzdělávání ve firmách

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 22. Říjen 2018 - 0:00
Zákon o daních z příjmů upravuje v rámci svých ustanovení daňovou podporu praktického odborného vzdělávání ve firmách. Je však třeba splnit některé podmínky.

Osoba postižená pracovním úrazem nesmí doplatit na nepřehlednou transformaci svého zaměstnavatele

DU Daně a účetnictví - 18. Říjen 2018 - 0:00
IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) částečně vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Nejvyššího soudu, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatelky na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Ve zbytku byla ústavní stížnost odmítnuta pro zjevnou neopodstatněnost.

Společenská smlouva S.R.O.

Center.cz - 17. Říjen 2018 - 10:38
Ke stažení je společenská smlouva společnosti s ručením omezeným je smlouva dle hlavy I a hlavy IV zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích rozumí i stanovy a zakladatelská listina.

Odškodnění za pracovní úraz a příčinná souvislost v případě pooperačních komplikací

DU Daně a účetnictví - 17. Říjen 2018 - 0:00
I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudek Krajského soudu v Brně, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatelů na soudní ochranu a spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a také právo na uspokojivé pracovní podmínky podle čl. 28 Listiny.

Oblečení pro jednatele, zaměstnance i OSVČ

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 12. Říjen 2018 - 0:00
Jaké daňové dopady bude mít nákup oblečení používaného k výkonu práce jednatelů s.r.o., kteří jsou zároveň i zaměstnanci firmy? Ne vždy správce daně uzná tento nákup jako daňově uznatelný náklad.

DPH a přepočet kurzu

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 11. Říjen 2018 - 0:00
Jaký kurz použít pro přepočet měny z hlediska DPH?

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zvýšit bezpečnost a ochranu při práci

DU Daně a účetnictví - 10. Říjen 2018 - 0:00
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Hlavním cílem úpravy je zvýšit bezpečnost a ochranu při práci zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných.

Studenti, kteří nastupují na SŠ či VŠ, se mohou snadno stát neplatiči

DU Daně a účetnictví - 4. Říjen 2018 - 0:00
Studenti, kteří od nového školního roku nastupují na střední nebo na vysokou školu, mnohdy mylně předpokládají, že za ně automaticky stále platí pojistné stát.

Ústavní soud k pojmu osoby blízké

DU Daně a účetnictví - 27. Září 2018 - 0:00
Podle Ústavního soudu může přátelství představovat silnější pouto než rodinný vztah.

Vyřazení vozidla z obchodního majetku

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 25. Září 2018 - 0:00
Jak vyřadit vozidlo z obchodního majetku? Jak provést úpravu odpočtu DPH?

Prodej firmy OSVČ

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 24. Září 2018 - 0:00
Jaké daňové aspekty jsou spojeny s prodejem firmy?

Od ledna 2019 dojde k největšímu navýšení důchodů v historii, průměrný starobní důchod přesáhne 13200 korun

DU Daně a účetnictví - 19. Září 2018 - 0:00
Ministerstvo práce a sociálních věcí promítlo údaje Českého statistického úřadu o průměrných mzdách za první pololetí roku 2018 do definitivního výpočtu valorizace penzí od 1. ledna 2019. Od nového roku dojde k historicky největšímu navýšení důchodů. Průměrný starobní důchod přesáhne částku 13200 korun.

Účetní závěrka pro daňovou evidenci

Center.cz - 17. Září 2018 - 10:39
Ke stažení je nyní šablona účetní závěrky pro podnikatele vedoucího daňovou evidenci. Výkaz příjmů a výdajů, výkaz o majetku a závazcích pro rok 2018.

Považují se tzv. „sick days“ za osobní překážku v práci?

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 14. Září 2018 - 0:00
Jak řešit sick days v praxi? Jde o překážku v práci ve vztahu ke krácení dovolené?
Syndikovat obsah

Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení