DU Daně a účetnictví

Syndikovat obsah Daně a účetnictví
Zpravodajství, odborné články, odpovědi na časté dotazy a další praktické informace
Aktualizace: 1 rok 21 týdnů zpět

Poslanci schválili skokové navýšení příspěvků na péči ve III. a IV. stupni závislosti

13. Prosinec 2018 - 1:00
Poslanci schválili senátní novelu zákona o sociálních službách, která významně navyšuje příspěvek na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti, které nevyužívají pobytové sociální služby.

Poslanci zmírnili pravidla pro výplatu dávek v poukázkách

5. Prosinec 2018 - 1:00
Poslanecká sněmovna přijala 4. prosince 2018 změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi ve znění navrženém Senátem. Senioři nad 70 let, invalidé, osoby závislé na pomoci druhé osoby či klienti v pobytových sociálních službách a další zranitelné osoby již nebudou dostávat část příspěvku v poukázkách.

Pozastavení řidičského oprávnění za účelem vymožení dluhu na výživném z doby nezletilosti nelze ukončit v okamžiku nabytí zletilosti dítěte, ale zpravidla až bude celý dluh vymožen

29. Listopad 2018 - 1:00
II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) zrušil usnesení Okresního soudu v Písku, Krajského soudu v Českých Budějovicích a Nejvyššího soudu pro zásah do práva stěžovatelů na soudní ochranu a na zvláštní ochranu dětí a mladistvých.

Navrhuje se zvýšení životního a existenčního minima od 1. ledna 2019

28. Listopad 2018 - 1:00
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová rozhodla o předložení návrhu na zvýšení částek životního a existenčního minima do vnějšího připomínkového řízení.

Ženy vydělávají průměrně o 80 tisíc korun ročně méně než muži

23. Listopad 2018 - 1:00
České ženy vydělávají průměrně o 22 procent méně než muži. Nerovnost v České republice je ve srovnání s ostatními zeměmi EU téměř nejvyšší.

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019

21. Listopad 2018 - 1:00
Minimální mzda se v České republice od 1. ledna 2019 zvýší o 1 150 korun na 13 350 korun. Návrh růstu mezd schválila vláda na svém jednání v úterý 20. listopadu 2018.

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o směnárnách

16. Listopad 2018 - 1:00
Poslanecká sněmovna 14. 11. 2018 schválila novelu zákona o směnárenské činnosti. Jejím cílem je zamezit nekalým praktikám některých směnáren, kterých se dopouštějí nejčastěji v centru Prahy při jednání se zahraničními turisty.

Zaměstnanci asi dostanou náhradu mzdy i v prvních dnech nemoci

7. Listopad 2018 - 1:00
Zaměstnanci zřejmě budou dostávat od července 2019 náhradu mzdy opět i v prvních třech dnech nemoci.

Poslanci přijali dlouho očekávanou novelu insolvenčního zákona

31. Říjen 2018 - 1:00
Zákonodárci dne 26. 10. 2018 ve třetím čtení schválili novelu insolvenčního zákona, která má za cíl zpřístupnit institut oddlužení širšímu okruhu lidí.

Pracovnice odmítá převedení na jinou práci z důvodu rušení provozovny. Jak to řešit?

24. Říjen 2018 - 0:00
Můžeme dát paní prodavačce výpověď z důvodu ukončení provozovny bez nároku na odstupné, neboť odmítla nabízené práce?

Osoba postižená pracovním úrazem nesmí doplatit na nepřehlednou transformaci svého zaměstnavatele

18. Říjen 2018 - 0:00
IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) částečně vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Nejvyššího soudu, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatelky na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Ve zbytku byla ústavní stížnost odmítnuta pro zjevnou neopodstatněnost.

Odškodnění za pracovní úraz a příčinná souvislost v případě pooperačních komplikací

17. Říjen 2018 - 0:00
I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudek Krajského soudu v Brně, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatelů na soudní ochranu a spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a také právo na uspokojivé pracovní podmínky podle čl. 28 Listiny.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zvýšit bezpečnost a ochranu při práci

10. Říjen 2018 - 0:00
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Hlavním cílem úpravy je zvýšit bezpečnost a ochranu při práci zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných.

Studenti, kteří nastupují na SŠ či VŠ, se mohou snadno stát neplatiči

4. Říjen 2018 - 0:00
Studenti, kteří od nového školního roku nastupují na střední nebo na vysokou školu, mnohdy mylně předpokládají, že za ně automaticky stále platí pojistné stát.

Ústavní soud k pojmu osoby blízké

27. Září 2018 - 0:00
Podle Ústavního soudu může přátelství představovat silnější pouto než rodinný vztah.

Od ledna 2019 dojde k největšímu navýšení důchodů v historii, průměrný starobní důchod přesáhne 13200 korun

19. Září 2018 - 0:00
Ministerstvo práce a sociálních věcí promítlo údaje Českého statistického úřadu o průměrných mzdách za první pololetí roku 2018 do definitivního výpočtu valorizace penzí od 1. ledna 2019. Od nového roku dojde k historicky největšímu navýšení důchodů. Průměrný starobní důchod přesáhne částku 13200 korun.

Inspektoři odhalili zfalšované doklady cizinců

13. Září 2018 - 0:00
Padělané doklady, které z pěti občanů Moldavské republiky „udělaly“ Rumuny a další porušení zákona odhalili inspektoři koncem srpna při kontrolách přímo na pracovištích. Celkem 76 lidí převážně z Ukrajiny je teď podezřelých z porušení zákona o pobytu cizinců na území České republiky a porušení zákona o zaměstnanosti.

Informace o účasti na nemocenském pojištění členů volebních komisí a o placení pojistného na sociální pojištění z jejich zvláštních odměn v roce 2018

12. Září 2018 - 0:00
Podle § 5 písm. a) bodu 22. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se považují členové okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí a jejich zapisovatelé (dále jen „členové volební komise“) za zaměstnance. Ze zvláštní odměny člena volební komise se odvádí pojistné na sociální pojištění, pokud je tento zaměstnanec z činnosti člena volební komise účasten nemocenského pojištění.

Potrestaní poplatníci sázejí na štěstí

7. Září 2018 - 0:00
V úterý 28. 8. 2018 ve večerních hodinách se kontrolní pracovníci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu vydali do pražských ulic kontrolovat již v minulosti pravomocně potrestané poplatníky za porušení zákona o evidenci tržeb.

Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení