Agregátor zdrojů

Smluvní ošetření práce pro SVJ prováděné vlastníkem

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 12. Říjen 2017 - 0:00
Jak smluvně ošetřit práci (např. za úklid a údržbu domu) vlastníka společenství vlastníků jednotek (SVJ) pro celé toto SVJ? Jaké budou daňové aspekty této činnosti?

Úhrada nákladů vznikajících při přijetí zaměstnance do pracovního poměru

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 11. Říjen 2017 - 0:00
Lze za určitých podmínek požadovat po zaměstnanci úhradu nákladů, které vznikají při přijetí nových zaměstnanců do pracovního poměru, ukončí-li tento zaměstnanec sám pracovní poměr ve zkušební době?

Mimořádné kontroly inspekce práce v oblasti vysílání zaměstnanců z tzv. třetích států do ČR

DU Daně a účetnictví - 6. Říjen 2017 - 0:00
V rámci mimořádných kontrol se Státní úřad inspekce práce (SÚIP) tentokrát zaměřil na kontroly v oblasti vysílání zaměstnanců z tzv. třetích států do ČR.

Rodiny už nebudou na přídavky na děti čekat tak dlouho, dosáhnou na ně dříve

DU Daně a účetnictví - 5. Říjen 2017 - 0:00
Od prvního října přibude rodin, které dosáhnou dříve než dosud na přídavek na dítě.

MPSV informuje o změně v evidenci náhradního plnění

DU Daně a účetnictví - 4. Říjen 2017 - 0:00
Do 30 dnů od zaplacení náhradního plnění je třeba informovat MPSV.

Nové nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 27. Září 2017 - 0:00
Co je základním principem nového nařízení vlády o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (nazývaném zkratkou GDPR), které bude platit od května 2018? Lze v návaznosti na toto nové nařízení otvírat všechny dveře prostřednictvím čipových karet, a to i dveře na toalety, a sledovat tak pohyb zaměstnanců?

Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2017

DU Daně a účetnictví - 27. Září 2017 - 0:00
Pozor na různá data účinnosti!

Možnosti pro vrácení srážkové daně

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 26. Září 2017 - 0:00
Jakým způsobem a za jakých podmínek lze "získat zpět" sraženou daň z dohod o provedení práce?

Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu

Center.cz - 14. Září 2017 - 11:22
Účetní závěrky ve zjednodušeném rozsahu pro rok 2017 jsme pro Vás nyní přidali ke stažení. Šablony jsou k dostání i v angličtině.

Účetní závěrka v plném rozsahu

Center.cz - 14. Září 2017 - 11:11
Účetní závěrky v plném rozsahu pro rok 2017 jsme pro Vás nyní přidali ke stažení. Šablony jsou k dostání i v angličtině a němčině.

Účetní závěrka pro neziskové organizace

Center.cz - 14. Září 2017 - 11:00
Účetní závěrka pro účetní jednotky, u kterých hlavní předmětem činnosti není podnikání. Tato šablona je pro Vás nyní je stažení pro rok 2017.

Účetní závěrka pro daňovou evidenci

Center.cz - 14. Září 2017 - 10:46
Pokud připravujete přiznání k dani z příjmů, pak Vám doporučujeme vyplnit závěrku, která je součástí formuláře daňového přiznání. Tato šablona je pro Vás nyní je stažení pro rok 2017.

Hospitalizace v nemocnici u zaměstnance na služební cestě

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 14. Září 2017 - 0:00
Jak řešit z hlediska mzdové problematiky situaci, kdy je zaměstnanec na zahraniční služební cestě a z důvodu infarktu je hospitalizován v nemocnici? Jaké mohou vzniknout související otázky?

Ukončení pracovního poměru z důvodu ztráty požadované kvalifikace pro řádný výkon práce

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 13. Září 2017 - 0:00
Jak lze ukončit pracovní poměr v případě, že zaměstnankyně nesloží úspěšně závěrečnou zkoušku odborného školení prohlubujícího kvalifikaci zaměstnanců (nebo se odmítne tohoto školení zúčastnit)?

Vláda schválila zvýšení minimální mzdy na 12 200 Kč

DU Daně a účetnictví - 6. Září 2017 - 0:00
Vláda schválila návrh předložený ministryní práce Michaelou Marksovou, kterým se od 1. ledna 2018 zvýší minimální měsíční mzda ze současných 11 000 korun na 12 200 korun a minimální hodinová mzda z 66 Kč na 73,20 korun.

Výpočet dovolené při změně rozvrhu pracovní doby

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 30. Srpen 2017 - 0:00
Jak správně postupovat při výpočtu dovolené, je-li v průběhu roku se zaměstnancem sjednána kratší pracovní doba?

Za jakých podmínek uplatnit slevu na dani - tzv. školkovné?

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 29. Srpen 2017 - 0:00
V praxi se mohou i v případě uplatnění slevy v podobě školkovného vyskytnout některé specifické případy. Za jakých podmínek lze školkovné uplatnit jako položku snižující základ daně?

Jak nejlépe sjednat práci přesčas?

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 16. Srpen 2017 - 0:00
Při sjednávání dohody zaměstnavatele se zaměstnancem o práci přesčas sice není rozhodující, jakým způsobem tuto práci dohoda definuje, přesto je ale nutné dbát na příslušná ustanovení zákoníku práce, která práci přesčas upravují.

Povinnosti při přerušení podnikání FO

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 14. Srpen 2017 - 0:00
Co vše musí udělat podnikatel, chce-li přerušit provozování své živnosti?

Poslanci schválili dlouhodobé ošetřovné

DU Daně a účetnictví - 14. Srpen 2017 - 0:00
Pomůže při péči o člena rodiny.
Syndikovat obsah