Agregátor zdrojů

Úprava odpočtu DPH při ukončení registrace

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 28. Srpen 2018 - 0:00
Při ukončení registrace k DPH je třeba posoudit, zda bude nutné upravit u majetku dříve uplatněný odpočet daně. S ohledem na příslušné lhůty je třeba sledovat i příslušná technická zhodnocení.

Kontrola korunou jako metoda evidence zásob

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 27. Srpen 2018 - 0:00
Kdy a jak lze využít k evidenci zásob metodu „kontrola korunou“?

Zelená nafta - podmínky, účtování

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 15. Srpen 2018 - 0:00
Kdy a za jakých podmínek může podnikatel uplatnit nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů? Jak o celé transakci účtovat a jak řešit otázku DPH? Dozvíte se dále.

Použití kurzů při zúčtování zahraniční pracovní cesty

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 13. Srpen 2018 - 0:00
Při zúčtování zahraniční pracovní cesty je třeba myslet na to, že je rozdíl mezi kurzy používanými k přepočtům prováděným v etapě vyúčtování cestovních náhrad a kurzy používanými pro přepočty při účtování.

Může poskytovatel služby opakovaně žádat o souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud subjekt údajů svůj nesouhlas již dříve sdělil?

DU Daně a účetnictví - 2. Srpen 2018 - 0:00
Umožňuje nové GDPR skutečně takto obtěžovat se souhlasem, mnohem více, než tomu bylo doposud? Lze se tomu nějak bránit?

Studium v zahraničí - daně, pojistné

Jak řešit z hlediska zdanění a platby pojistného situaci, kdy student přeruší studium na vysoké škole v ČR a bude studovat vysokou školu ve Skotsku? Zároveň plánuje po dobu studia v zahraničí v rámci brigády pracovat pro zaměstnavatele v ČR.

MPSV chce urychlit vyplácení zpožděných dotací

DU Daně a účetnictví - 26. Červenec 2018 - 0:00
Ke zdržení výplaty dotací u národních dotačních titulů "Rodina 2018" a "Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností" pro rok 2018 došlo vlivem probíhajících kontrol a interního auditu.

Odstoupení od pracovní smlouvy

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 19. Červenec 2018 - 0:00
Kdy a za jakých podmínek lze odstoupit od pracovní smlouvy? Na co je třeba myslet?

Uzavření pracovní smlouvy a den nástupu do práce

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 18. Červenec 2018 - 0:00
Lze sjednat pracovní smlouvu dříve, tj. před skutečným nástupem do práce? Kdy lze od smlouvy odstoupit? Dozvíte se dále…

IT odborníkem na volné noze

DU Daně a účetnictví - 13. Červenec 2018 - 0:00
Práce na volné noze je lákavá hned z několika důvodů. Jedním z nich je časová flexibilita, nikdo vás nenutí být na osmou v práci, pracovat každý den přesně osm hodin nebo vybírat si dovolenou tak, jak se to hodí zaměstnavateli.

Jak na exekuce

DU Daně a účetnictví - 10. Červenec 2018 - 0:00
Ministerstvo spravedlnosti má nový web s informacemi pro dlužníky i věřitele.

Daňové aspekty přechodného ubytování pro zaměstnance

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 3. Červenec 2018 - 0:00
Široká paleta zaměstnaneckých benefitů zahrnuje i možnost přechodného ubytování pro zaměstnance. S jakými daňovými aspekty je tento benefit spojen a na co je třeba si dát pozor? Jaké jsou varianty postupu? Dozvíte se dále.

Informace o zaměstnancích poskytnuté exekutorovi

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 2. Červenec 2018 - 0:00
Jaké informace o zaměstnanci, na něhož je uvalen exekuční příkaz, může zaměstnavatel poskytnout soudnímu exekutorovi, aby neporušil žádný předpis?

Udělit souhlas se zpracováním osobních údajů je možnost, nikoli povinnost

DU Daně a účetnictví - 2. Červenec 2018 - 0:00
Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje v souvislosti s právním rámcem ochrany osobních údajů (GDPR), že udělit souhlas se zpracováním osobních údajů je možnost, nikoli povinnost.

GDPR a přímý elektronický marketing

DU Daně a účetnictví - 29. Červen 2018 - 0:00
Na základě četných dotazů veřejnosti uveřejňuje Úřad pro ochranu osobních údajů své vyjádření ohledně práv a povinností správce a zákazníka v přímém elektronickém marketingu po nabytí účinnosti obecného nařízení.

Nejčastější chyby v Přehledech

DU Daně a účetnictví - 28. Červen 2018 - 0:00
Stává se, že některé odevzdané přehledy jsou vyplněny chybně a musejí se pak vracet jejich předkladatelům k opravě.

DPH u darovaného zboží

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 21. Červen 2018 - 0:00
Jak řešit z pohledu DPH zboží, které je již neprodejné a které se rozhodne firma darovat?

MPSV vydalo Úspornou kuchařku

DU Daně a účetnictví - 21. Červen 2018 - 0:00
Úsporná kuchařka má například lidem bez domova či matkám v azylových domech (tedy příjemcům pomoci) ukázat, jak z rozdávaných potravin připravit co nejpestřejší škálu pokrmů a zároveň suroviny hospodárně využít.

Odstupné při opětovném přijetí zaměstnance do práce

DU Živnostníci a drobní podnikatelé - 20. Červen 2018 - 0:00
Musí zaměstnanec vracet zaměstnavateli odstupné, když je opětovně přijat do práce – na jiné pracovní místo?
Syndikovat obsah